Saturday, January 31, 2009

Utmärkt initiativ av Leif Hedberg

VP och Leif Hedberg gör en serie där kommundelsråden får komma fram med synpunkter och önskemål, positiva som negativa. Ekenäs var först ut i dag och jag/vi i Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd kan bara berömma VP för detta initiativ.

Kommundelsråden är den samhällsfunktion som står verkligheten och vardagsmänniskorna närmast, dvs grunden till all demokrati. Vi lyssnar, förstår och framför synpunkter för att ständigt förbättra den lilla människans vardagstillvaro.

I dag var jag nere hos Leif och Mästerfotografen Evelina som jag tror fick bra bilder som visar dagens Vetlanda.

Vi gick igenom Kompostgårdar, Undergångar och deras belysning, trygghetsvandring där vi konstaterade att ordningsmakten ännu inte löst våldtäktsförsöket vid Kvarndammen.

Vår ståndpunkt är att du ska känna dig trygg som medborgare i Vetlanda oavsett tid på dygnet och var du än befinner dig i kommunen. Tyvärr vill inte de styrande politikerna ta detta på allvar utan hänvisar till ordningsmakten precis som VETAB försöker svära sig fri från kompostgårdarna.

Utanför Pub Ladan och Delfinparkeringen har vi hårt drivit frågan om en rörelsebelysning samt att man plockar bort buskaget där folk skräpar ner och gör sina behov. Hoppas att något händer under våren.

Busliv, misshandel och allmänt stök är en vanlig företeelse på kvällar och nätter under helgerna. Övervakningskameror är något som ter sig mer och mer påkallat för att stävja starten av bråk och ge polisen möjlighet att snabbt ingripa. Vi arbetade fram ett helt koncept från Securitas med utbildning, uppsättning och Länsstyrelsens medverkan i ett pilotprojekt där Vetlanda skulle få allt till en mycket rabbaterad peng.
Detta lämnade vi till tekniska kontoret och Gunnar Elmeke. Det gjordes TV inslag där befolkningen var positiv, men där dåvarande ordförande i tekniska nämnden Gunilla Hjelm inte ens tyckte det var viktigt nog att ta upp det till diskussion. Det fanns inte något behov för ingen annan hade gjort så förut.

Kajorna är ett annat problem som kommer att framgå av bilderna i VP. Man klippte träden på ena sidan Stadshuset och vips så flyttade kajorna över till andra sidan. Det är tydligen så man agerar. Skjut över problemen till andra. Det är dags att kommunen agerar kraftfullt och definitivt för att lösa detta hygien och trivselproblem. Än finns mig veterligen ingen större smitta i fågelbajset, men det är inte om utan när vi har denna fara här som är viktig.

En aktiv fritid för ungdomarna där de är med och ser vilka aktiviteter som känns rätt är den bästa preventionen för en lugnare stad. Vuxennärvaron är också mycket angelägen, så vi vill ha fler vuxenvandrare och fältare.

Vi har framfört mycket angående miljön och bla är behovet att Vetlanda skaffar sig en Biogasmack stor. Etanolen är en återvändsgränd och nu måste vi se frammåt.

Förenklingar där parkeringseländet ersätts med fri parkering och där P-skivan styr din tid gör att du i lugn och ro kan gå till tandläkaren, ta ett par timmar inne i Apoteket, handla dina varor och när du känner för det, gå på en av restaurangerna i stan. Vi kan tänka oss att få vissa delar av innerstan bilfritt. Prov bör inledas.

Vi lyckades stoppa byggandet av ett höghus i Älgen vilket hade förfulat stadens innerdel. Vi behöver slå vakt och den genuina kulturen och vi har även framfört förslag om ett kulturhus.

Boulebanan i Bäckseda är ett bra önskemål som vi jobbar på.
Vi har fått upp en större anslagstavla på Biblioteket.

Vi tycker att det var vansinne att lägga Hemköp i samma klunga som Willys och Lidl. Vi tryckte på för att uppmärksamma kommunen på svårigheter för gamla och handikappade att ta sig från den västra delen av staden till en dagligvarubutik. Kummunen kan bry sig mer om sina innevånare tycker vi.

Trafiken på Norravägen har varit för hög och nu får vi påstötningar att det körs för fort vid Bäckseda skola.

Således har Kommundelsrådet mycket arbete framför sig och när nu partiet WetlandaListan driver samma frågor kan vi få en politisk svängning till ett bättre Vetlanda i alla delar av kommunen.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
WetlandaListan

Thursday, January 29, 2009

Hjelms svikna löften

Det tog inte lång tid förrän sanningen och verkligheten kom i fatt kommunalrådet och den borgliga alliansen.

Förtroende och löften till föräldrarna i Skede och Pauliström är som bortblåsta på nolltid. Nu ska skolor läggas ner. Det fattas pengar till barnens trygghet och utveckling i bra miljö. En halv miljon skulle det kosta.

Centern säger sig värna om landsbygden samtidigt som man bygger en ny skola i centralorten som med vikande underlag kanske slukat för mycket medel och detta får nu landsbyggdens barn klä skott för.

Brumme försöker göra poäng, men hon och vänstern har redan backat upp beslut om överuttag av skattemedel på 50 miljoner.
Jag och WetlandaListan lade ett ansvarsfullt förslag där Vetlandas vinteridrott garanterades utveckling samtidigt som vi anvisade medel som tryggar vård, skola och omsorg.

Vad blir härnäst? Kommunalrådet behagade inte svara Annie Nielsen och det är ynkligt.
För att klä nödvändigheten av skolnedläggelser så drar man undan underlaget för 6 orna ute i kommunen. Detta är utstuderat.

Jag tror att Vetlandaborna i nästa val har verkligheten att ta hänsyn till och då hjälper föga era tidigare löften.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Det verkliga Vetlanda

För en stund sedan ringde Leif Hedberg VP. De gör en serie där Kommundelsråden ska få komma till tals om vad som känns positivt och negativt inom deras del av kommunen.

Detta måste jag säga är ett bra initiativ från vår lokala tidning. Att bry sig om de som står ute i verkligheten och hur de upplever sin situation långt från maktens korridorer är en prioriterad uppgift.

Skolnedläggelser, indragningar i vården, buslivet på stan, säkerheten på dygnets alla timmar, stödet till ungdomar som kommit snett och vuxennärvaro på kvällar och nätter är viktiga frågor som vi i WetlandaListan och Kommundelsråden bryr oss om.

För att Vetlanda ska bli den framgångskommun som vi alla vill, är det viktigt att alla politiker stiger ner från sina höga hästar och deltager i vardagsmänniskornas bekymmer och glädjeämnen, samt deltager i det som står våra medborgare närmast om hjärtat.

Nu ska smittskydds institutet i Sverige åka till olika semesterorter i världen och kontrollera hygienen enligt dagens Svenska Dagbladet.
På skattebetalarnas bekostnad ska de besöka olika semesterhotell ffa i Thailand och ta prover. Om dom nu hittar något, vad gör dom av sina upptäckter. Ska dom lägga några sanktioner eller ska dom klistra upp glada och ledsna talrikar.

Sverige är bäst i världen vi kan näbba alla som inte är som vi.
Var och en måste skaffa sig omdöme vad som gäller på resmålen och möjligen kan en bra information från resebyråerna vara på sin plats.

För ett tag sen var det kommun och landstingspolitiker som fick lite semestertrippar med täckmantel att kolla parkeringsplatser och sjukhus.

Jag tycker vi ska hitta våra lösningar i vårt land och jag tror att vi kan.

"Yes We Can!"

L-O

Wednesday, January 28, 2009

Centerns ideologi?

Vetlanda är centerstyrt och om de föräldrar som tror att Mikael Petersson eller Magnus Olofsgård ska kunna påverka något i skolfrågan, så är det bara att tillägga att de såväl som de andra partierna åker släpkärra och utgör mest röstboskap till kommunalrådet. Jag är den förste att beklaga detta och jag tror att vi vinner mycket på att låta de andrapartierna komma fram. Där finns många kloka och sunda politiker.

Centern styr i barn och utbildning och nu kör dom över resten lite snabbt, för pengarna behövs på annat håll så kommunalrådet inte behöver skämmas.

WetlandaListan har anvisat ett förslag där det var möjligt att låta skolorna på landsbyggden få en chans att vara kvar samtidigt som vi sattsar på ungdomsidrotten.

Jag har två gånger sträckt ut en vänskapens hand till kommunalrådet men hon svarar arrogant att hon inte har tilltro till ärligt uppsåt och då är det bara att beklaga henne. Jag är ju inte nog högt upp för at hon ska bemöda sig. Det är rätt, jag står på de vanliga människornas nivå där konsekvenserna av centerns och kd,s belut drabbar.

Nedan kan ni läsa vad som står på Kommunens hemsida och den som kan läsa mellan raderna förstår att det behövs en politisk förändring i dagens Vetlanda.

En som har förstått att här går vi man ur huse och stödjer Arenabolaget är min granne Lasse Thärnström. Han har köpt aktier i Arenabolaget och han liksom jag är intresserade hur många av ja sägarna i Kommunfullmäktige som har etiken rätt och bidragit med aktieköp. Det är så lätt att göra av med andras pengar.

L-O

Vetlanda Kommun;

Nu avgörs framtiden för skolorna i Pauliström och Skede

Första etappen av huvudstudien om grundskolans framtida organisation ska upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde på tisdag. Förslaget från majoriteten av arbetsutskottet är att skolorna i Pauliström och Skede läggs ner från höstterminen 2009. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige i mars.

- Vårt akuta ekonomiska läge gör att vi vill lägga ner dessa skolor redan nu, säger Peder André (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. För 2009 innebär det en reducering av kostnaderna med cirka en miljon kronor och för 2010 med cirka tre miljoner.

Förslaget innebär nedläggning av Pauliström skola, fritidshem och förskolan samt Skede skola. Eleverna från Skede får gå i Holsby skola och eleverna i Pauliström i Kvillsfors skola. Förskolan och fritidshemmet i Skede påverkas inte av förslaget. För Pauliström anges olika alternativ för barnomsorgen och man ska undersöka efterfrågan innan nämnden tar ställning till alternativen.

Huvudstudiens första etapp som förslaget om nedläggning grundar sig på, tar även upp lokalkonsekvenser, läromedelsförbrukning, miljöbelastning, barns hälsa och vikten av dialog med berörda. Nedläggningarna minskar kostnader för lokaler, personal och läromedel medan kostnaden för skolskjuts ökar.

Huvudstudiens olika etapper

Andra etappen av huvudstudien ska redovisas i juni 2009. I den ska man titta på förutsättningar och konsekvenser för F-5- respektive F-6-skolor. Parallellt ska även tredje och sista etappen utredas för att se hur dagens 7-9-skolor ska organiseras. Tredje etappen redovisas i december 2009.

Senast uppdaterad 2009-01-28

Tuesday, January 27, 2009

Nedläggning av skolor

Nu är smygnedläggelsen av skolorna i full gång. Pengarna går till Tjust Kulle.WetlandaListan kommer att bevaka så inte barnen blir lidande när makthavarna gör sina beslut.Här nedan är ett mail som fastnade i VRA.

L-O

Från: Maria Gunnarsson
den 27 januari 2009
20:00Ämne: Råsängen i Pauliström
Till: michael@kvillsfors.com
"mailto:magnus@olofsgard.se">magnus@olofsgard.se

Hej!

Vi i Pauliström har nu fått höra att det diskuteras nedläggning av Råsängen redan nu till hösten 2009. Allt ska ske fort ännu en gång. Vad hände förresten med det beslut som togs i KF i feb 2008 om att Råsängen skulle vara med i diskussionerna kring hela skolorganisationen?

Gäller inte det eller finns det kryphål? Det är tydligen inte heller tänkt att man ska informera oss innan beslut utan låta oss få ta del av beslutet i tidningen. Skamligt!

Det vi frågar oss, och kanske framförallt jag, är hur ni svarade på min fråga ang nedläggning när vi träffades på föräldraträffen ute på ett företag vid Granngården innan jul. Jag frågade om det skulle vara aktuellt att lägga ner Råsängen redan till hösten 2009 om beslut inte tas förrän till våren 2009.

Då sa ni att ni skulle ha mycket svårt att stå bakom ett sånt beslut som isf skulle ske ganska hastigt. Då skulle beslutet behöva tas innan jul 2008 för att det skulle vara rimligt med tid för förändringar i verksamheten.

Missuppfattade jag er? Har ni tänkt om? Eller står ni fast för det ni sa och tänker rösta mot om det är så att förslaget läggs nu i vår?

Vi föräldrar är mycket oroliga för att det kommer bli en osmidig övergång om det sker för fort. Vi hoppas att ni står vid ert ord och röstar efter eget huvud samt verkligen tänker igenom konsekvenserna av en förhållandevis "snabb" nedläggning.

Det finns ju också en del frågor man skulle vilja ha svar på ang både skolskjutsar, barnomsorg och annat. Man kunde ju åtminstone informera om hur man tänkt sig följa upp beslutet samt vara så ärliga att man säger att det isf beror på ekonomi som man trott hela tiden och inte något pedagogiskt tjafs.

Men som ni vet är ju vi inte några som ger upp i första taget. Vi kommer kämpa in i det längsta för att ni ska fullfölja löftet 2010. Och det är väl engagerade kommuninvånare ni vill ha?

Mvh Maria Gunnarsson och arbetsgruppen föräldraföreningen Pauliström

Monday, January 26, 2009

Kulturella strömningar

Följande artikel som finns på nedanstående länk har givit upphov till en del mailkorrespondens i Vetlanda under dagen och jag vill bara framföra upphovsmakarens sista mail samt mitt eget svar till denne man och att vi ser affären härmed som utagerad från min sida.

http://www.svenskafans.com/bandy/vetlanda/artikel.asp?id=276188

From: Jens Nilsson
To: lars-olof_reinfeldt@glocalnet.net
Cc: Andreas Söderman ; jack.andreen@telia.com ; borje.wilsborn@telia.com
Sent: Monday, January 26, 2009 11:04 AM
Subject: Svenskafans.com
Hej Lars-Olof,

Andreas vidarebefordrade ditt brev till mig, och jag bemöter dig gärna öppet. Vi brukar faktiskt skriva under med våra rätta namn på svenskafans.com, men i detta fall råkade det blir annorlunda, vilket var olyckligt.

Jag har efter bästa förmåga försökt läsa in mig på alla de mail som följt i spåren av den artikel jag skrev. Framför allt Jack Andréens MYCKET krångliga formuleringar och FELAKTIGA slutsatser gör det svårt för mig att hänga med i alla vändor... Jag måste emellertid säga att jag tycker detta har fått alldeles för stora proportioner!

Till att börja med ska vi koppla bort Vetlanda bandyklubb från artikeln. De har lika lite att göra med denna som Skirö AIK, Nässjö IF eller Bollnäs GIF. Dvs inget.

För det andra så står jag för det jag skriver i artikeln. Jag tror inte att jag skrivit något som i sak är felaktigt, utan det är i så fall fråga om huruvida jag har gått för hårt åt ditt namn Lars-Olof, eller inte.

Jag tycker att din retorik blir löjligt överdriven i många sammanhang, vilket jag av kommentarerna i fullmäktige att döma inte verkar vara ensam om. Jag får också ofta en känsla av att du motsäger dina egna argument, vilket får dina åsikter att verka nästan impulsiva?

Jag har flera gånger sett dig på Tjustkulle och jag respekterar dig som privatperson, supporter och folkvald. Jag respekterar också ditt förslag i KF, vilket jag uttryckligen skriver i artikeln. Att du som enda person röstade nej är alltså inte anledningen till mina kommentarer.

Det är din retorik jag kommenterar, vilken jag tycker snarare döljer dina sakfrågor än för fram dem.
Nu håller vi alla tummarna för att Vetlanda kommun är så bra kommun för idrottande ungdomar som vi gärna vill slå oss för bröstet och tro att den är! Då kan nog de där extra 2 miljonerna/år kännas som väl investerade pengar, tror du inte?

Slutligen vill jag säga att detta är ett brev helt och hållet riktat till Lars-Olof Reinfeldt, och kopias till Andreas, Jack och Börje, endast i syfte av kännedom.
Ingen annan än Lars-Olof behöver alltså känna sig nödd att svara på eller kommentera detta brev.

Mvh / Jens Nilsson


Hej Jens,

Du har all rätt att framföra dina åsikter och tyckanden. Jag håller med dig om att det är olyckligt att du inte står med namn efter artikeln. Jag tar givetvis till mig av dina synpunkter vad beträffar tydligheten i inläggen.
Det är viktigt att budskapet är tydligt, enkelt och lättfattligt.

Nu är ju inlägget vänt till de fullmäktigeledamöter som är där i egenskap av politiker och då kan det ibland vara svårt för åhörare att förstå budskapets karraktär.

Det ligger också i människans natur när det är något man inte förstår eller
tycker är främmande att förlöjliga och skymfa.

Detta är grogrunden till främlingsfientlighet och intollerans.

Ska bandyn överleva i Vetlanda är det nog till att stävja dessa tendenser och
fortsätta att se idrotten som en kulturell fostran för ungdomen.

WetlandaListan kommer att med alla krafter motarbeta dessa strömningar i samhället,
och vi kommer också att vara en garant för de svaga gruppernas rätt till ett drägligt liv.


Inom idrotten som jag känner så är sportslighet en dygd där man kan uppskatta
andra spelares prestationer och ha förståelse för att de har lagt ner mycket i
träning både fysiskt och taktiskt även om man inte förstår hur de spelar.

Det vore intressant om du Jens ville ta kontakt med mig så kanske kan jag
få dig att förstå min taktik.

Som jag sagt innan, det är inte topprestationen i laget som är avgörande för segern
utan att det är hur hög lägstanivån är.

Nu känns det som om denna sak är utagerad för min del och att vi gemensamt
verkar för att SM-guldet bärgas till VBK.


Hälsningar
Lars-Olof

Sunday, January 25, 2009

Oförstånd med allmänna medel

Jag är en stor beundrare av Lindells politiska förmåga och jag tycker att det är synd att han inte är här och kan stå för mycket av det skeende som vi nu har att hand om. Kommunalrådet tycks axla denna penningslöseri med samma förmåga om ej med samma finess.

Göran Lindell flydde till Regionförbundet och som någon uttryckt det … stack iväg med svansen mellan benen…. efter att först ha försatt Vetlanda kommuns ekonomi i ”kris” trots att högkonjunktur rått.

Enligt en artikel i JönköpingsPosten har penningrullandet på regionförbundet nu kommit igång med fart efter det att Lindell tagit hand om ordförandeskapet.

Nu ska man marknadsföra sig med en logga som består av ett löv.
Framtagandet av loggan lär enligt tidningsartikeln har kostat skattebetalarna 6 milj kronor!

Det är lätt att göra av med andras pengar och jag känner stor oro för de stackars gamla, sjuka och barn som ska klä skott för detta oförstånd i Vetlanda.

L-O

Demokratin dör aldrig

"Demokratin sprider ringar i Sveriges politiska landskap",
när den unkna kulturen inom partier kväver engagerade politiker.

Här är länken till ännu ett parti som sätter den lokala befolkningen,
i första rummet;

www.roslagspartiet.se

L-O

Saturday, January 24, 2009

Lördagsöppet Vetlanda Kommun

Ställ politikerna mot väggen, var en punkt kl 12,00.

Tomas Tegnér som ledde frågestunden på ett alldeles utmärkt sätt skapade en bra bild av hur de olika partierna ser på kommunens del i samhället.

Några skiljaktigheter kom fram som tex, vårdnadsbidraget och den nästan skygge, rädde och tillbakadragna Sturesson fick blomma ut. Många gjorde ett osäkert intryck men det är inte lätt att vara i deras situation när de just tagit Tjust Kulle beslutet gemensamt. På något vis så börjar Willis Josefsson få en viss förståelse för det han försöker göra i Vård och Omsorg.

Statistik-Maja fick briljera när det gällde förklara varför stora pengar kan gå till bandyn och försvarade gladeligen neddragningarna inom vård och omsorg. Jag får förstå hennes argument utifrån den stora kunskap i ämnet statistik som hon besitter. I statistiken kan de mest häpnadsväckande samband led till oanade beslut. Stackars de dementa och sjuka.

Två frågor fick allmänheten tid till att ställa, för kommunalrådet ville tydligen snabbt få slut på händelsen och reste sig när möjligheten till åskådarna kom.

En äldre herre hade synpunkter på tryggheten och buslivet runt Mogärde på kvällar och nätter och jag förstår hans frustration att kommunen inte stävjar detta. Detta är svagt av politikerna som inte vågar agera. Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd har gjort ideliga påstötningar men när kommunalrådet var ordförande i tekniska nämnden så tyckte hon inte ens att det var värt att ta upp till behandling och skjöt över problemen på ordningsmakten.

Ricardo Maselli representerade miljöpartiet och han framförde åsikter i demokratifrågan som jag helt ställer mig bakom. Makten och ansvaret för samhället måste decentraliseras så långt det är möjligt så medmänniskorna ser varandra och hjälper varandra i närmiljön där de lever.

Den rädda och smått oroliga panelen hade svårt att försvara det omvända, där makten som dom ser det, kommer uppifrån är grunden för politikens agerande. Val har vi vart fjärde år och det får räcka kan det tyckas.

Jag har åsikten att för att få ett levande demokratiskt system så är vi tvungna att lyfta fram Kommundelsråden samt andra lokala sammanslutningar och anordna fler folkomröstningar.

Jack Andréen hade sedan ett inlägg om hur Tjust Kulle går vidare i steg II. Sedan var det slut och jag vill än en gång framföra beundran för Tomas Tegnérs sätt att leda "utfrågningen".

L-O

Friday, January 23, 2009

Spott och spe

VP-artikeln om Kjell-Åke Nottemark.

Detta bevisar ju att det behövs en annan kultur i Vetlandas politiska värld.

En politiker, oavsett åsikt eller röstning skall inte förnedras för det dom står för.

Kjell-Åke har fått smaka partipiska precis som jag fick göra och efter beslutet var jag fram till honom och gav honom mitt stöd.

Jag var den ende som röstade för ett eget förslag med balans och jag har bara fått positiva signaler från båda lägren. Mitt förslag hade en prägel som skulle moraliskt klara hela kommunen men de andra politikerna är så hårt styrda.

Jag tror att de var rädda för att rösta på mig och det nya partiet WetlandaListan. Direktiven kommer från högre ort.

WetlandaListan är nu registrerat för nästa val och vi kommer att föra ljus och förnyelse in i det politiska rummet i Stadshuset.

Det måste bli ett stopp på politiska trakasserier för de som råkar ha en annorlunda syn på besluten som skall tas i fullmäktige. WetlandaListan kommer inte att trakassera sina egna även om de röstar annorlunda mot merparten i partiet.

Man ska kunna vara ärlig mot sitt samvete utan att få utstå spott och spe.

Vi kommer också att verka för fler folkomröstningar och att människorna ska utnyttja sin rätt till Medborgarförslag.

Jag är glad för att Vetlanda äntligen får den bandy och ishockeyhall som vi så väl förtjänar.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

PS. Dessa nämnda här under, röstade för 6,8 miljoners förslaget och WetlandaListan kommer att se till att ni inte sviker ansvaret för att vård, skola och omsorg och att det inte försämras pga ert ställningstagande.

Carl-Axel Bengtsson,Sven Toll,Tommy Bohman,Göran Lindell,Urban Erntoft,Gunilla Bergdalen,Ingemar Sturesson,Tony Andersson,Peder André,Lena Åhrén,Eijlon Johansson,Lisa Arvidsson,Marie Johansson,Håkan Thydén,Carina Strömbäck,Henrik Tvarnö,Anna Thoursie,Gunilla Hjelm,Lennart Lööw,Willis Josefsson,Håkan Johansson,Gisela Brumme,Carina G Hördegård,Arne Ahlgren,Eva Bondesson,Ingrid Wiktorin,Conny Axelsson,Dan Ljungström,Anna-Lena Klein,Almuth Holmqvist,Ann-Charlotte Andersson,Jan-Erik Josefsson,Siv Fransson,Nils-Erik Olofsson,Nisse Norén,Nils-Erik Johansson,Ann-Britt Farmare,Percy Karlsson,Björn Rydén,Magnus Olofssgård,Mikael Ekvall,Agneta Lindberg,Daniel Johansson,Göran Ivarsson

Nedlagda röster;
Alf Tagesson,Stig-Göran Fransson Kjell-Åke Nottemark Lena Hållinder Berglund

Eget ja-förslag
Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, January 22, 2009

1 mot 44

Dagen efter beslutet är det glädjens rus på många ställen. Jag hoppas verkligen att Arenabolaget reder ut projektet och jag hoppas att många kommer med hull och hår att ställa upp ideellt för detta.

Skulle det misslyckas så är det kommunen som ändå måste gå in och rädda spillrorna.

Det finns också många äldre, handikappade, sjuka och skolbarn som nu räds kommunalrådets argumentering, varför hon vill satsa miljoner i hallbygget och inte värna dessa grupper.

Jag kan bara beklaga att kommunalrådet som ett argument, för fram statistik på, att vi satsar för mycket på vård och omsorg och för litet på fritidssektorn jämfört med andra kommuner.

Därför kan vi nu satsa dessa miljoner på Tjust Kulle och dra ner på omsorgen i kommunen så det jämnar ut sig gentemot andra kommuner som visar en mindre empati för de utsatta.

"Du har brutit benet, men vi har redan hjälpt så många med benbrott så det behövs inte här."
fritt översatt.

Detta är ett hån mot humaniteten.

Att så använda statistik så att människor bara reduceras till brickor i ett pengaspel för att kommunalrådet skäms över Vetlandas placering i jämförelse med andra kommuner i Sverige ställer jag mig helt främmande till.

Jag diskuterade just med en granne som antydde att han gärna skulle vilja slå sig ner över en kopp kaffe tillsammans med kommunalrådet och utröna hur hon tänker. För det gör hon väl på något sätt.

Jag gick efter beslutet fram och gratulerade henne till fullmäktigebeslutet men istället för tack blev det ett hånfullt svar om personliga påhopp och annat, så en utsträckt hand var ej välkommet

Om vi nu ändå tar upp personliga påhopp så kan man inte undgå att lägga märke till herr Sturessons gliringar om mig och mina ordval igår.

Jag sänker mig inte så lågt så jag kallar honom den eviga tillstyrkshoppan i stolen, så det gör jag inte.

Nu ser vi framåt och då är det nya politiska landskap som gäller efter nästa val och jag tror att Vetlandas befolkning vill ha tillbaks humaniteten och förnuftet i Stadshuset med hjälp av WetlandaListan.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, January 21, 2009

Bandyheder

Först vill jag gratulera Arenabolaget till beslutet i fullmäktige.
Nu är det bara att kavla upp ärmarna och se till att vi får en hall till nästa säsong.

Jag är för hallbygget men det får inte bli på bekostnad av de svaga, utstötta och sjuka i samhället.
Kommunen har sin största skyldighet i att värna de som inte klarar sig på egen hand. Det utesluter inte att kommunen uppmuntrar till ideella initiativ.

Jag var ensam om mitt förslag för hallbygget i fullmäktige. 4 lade ner sina röster medan resten röstade för 6,8 miljoner skattepengar i 25 år till bandy och isverksamheten på Tjust Kulle.

Jag har en lista på dessa jasägare och är det någon som märker att vården blir sämre, skolor läggs ner, maten och omsorgen försämras, de psykiskt sjuka får lida, så är det bra att vi har namnen på dessa ansvariga. De får då förklara varför det inte finns resurser till livets nödtorft med hjälp från kommunen.

Jag har satsat 5000 i Arenabolaget och för hederns skull utmanar jag de i fullmäktige som inte gjort detta att stödja vår fina och traditionsbundna bandyverksamhet.
Vetlandas stolthet är och förblir VBK som vinteridrott.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Tuesday, January 20, 2009

Social empati och heder

Empati och förståelse för hur vanligt folk har det, är ett grundaxiom för vettiga makthavare.
Ludvig IVs gemol lär ha uttryckt när sändebud från det svältande folket kom och sa att de har inte mat;
"Så ge dem kakor då."

Framtiden i lågkonjunkturens Sverige och Vetlanda kommer att ställa stora krav på sans och förnuft, så därför vill jag att de beslutande i morgon lyssnar till den enda vettiga lösningen.

Det pratas på Höglandsnytt om de som har aktier i Arenabolaget ska få rösta. Jag har försökt att hjälpa Arena bolaget och äger aktier där men det kommer inte på någon punkt att påverka mitt beslut. Jag röstar för Vetlandas bästa och jag tycker att de som inte äger aktier och vill använda andra människor skattepengar till vidlyftiga projekt äventyrar sin heder.

Därför tycker jag att de som inte äger aktier och röstar för 6,8 miljonersförslaget gör ett svagt intryck. Därmed vill jag utmana resten av fullmäktige att så fort det är möjligt, stöd Arenabolaget i deras kamp för att få in pengar genom att köpa aktier där.

Jag riktar mig till kommunalrådet och de politiker som röstar för 6,8 miljoners förslaget.

Jag vill att ni ser de dementa och de sjuka åldringarna i ögonen och säger att vi bryr oss inte om er. Vi satsar vårdpengarna på det friska bandyfolket så de inte behöver anstränga sig.

Jag vill att ni ser de stackars små barnen med sina föräldrar ute i kommunen i ögonen och säger att vi bryr oss inte om er och er skola. Vi lägger ner era skolor och låter er komma tidigare till en otryggare värld i högstadiet. Vi vill att de friska bandyvännerna inte ska behöva anstränga sig för sin sport.

Jag vill att ni ser de socialt utslagna i ögonen och säger att vi bryr oss inte om er.
Vi låter er försörja er på prostitution, droger och kriminalitet.
Vi satsar hellre pengar för kriminal och samhällsuppbyggnad på elitsponsring till de som är arbetsföra och kan jobba för det de brinner för.

Tänk på dessa kommuninnevånare som varit med och betalat skatt för vård, omsorg och skola när ni fattar ert beslut.

Rösta med samvetet i behåll.

Stöd en Bandyhall på WetlandaListans sätt och stöd den med ansvar om kommunens innevånare.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Monday, January 19, 2009

Onödig skatt

Sparbeting i Vetlanda, slöseri i Bryssel

I Vetlanda kommun har den kommunala budgeten diskuterats livligt. Många kommuner måste spara och olika utgiftsposter ställs mot varandra.
Samtidigt är det slösa som gäller då den svenska EU-avgiften ska avgöras.
Om detta är både socialdemokraterna och de borgerliga partierna överens.

Den svenska EU-avgiften utslaget per medborgare är omkring
3 300 kronor per person. En tvåbarnsfamilj bidrar därmed med
13 200 kronor per år till EU.

För invånarna i Vetlanda kommun motsvarar detta totalt cirka 84 miljoner kronor till EU-budgeten per år.

Junilistan anser att det är fullt möjligt att halvera EU-avgiften. EU bör endast arbeta med ett fåtal frågor, främst gränsöverskridande miljöproblem och att utveckla handeln och den fria rörligheten för människor mellan EU-länderna.

En halverad EU-avgift skulle innebära att Vetlanda kommuns invånare betalar 42 miljoner mindre per år till EU. För dessa pengar kan man anställa 130 personer inom t ex skola eller äldreomsorg.

Om EU-avgiften halverades och pengarna gick tillbaka till kommunen skulle kommunalskatten kunna sänkas med 1 krona.

Två tredjedelar av EU-budgeten går till EU:s jordbrukspolitik och till olika strukturfonder, i form av diverse regionala projekt i medlemsstaterna.

Junilistan anser att pengarna gör större nytta på hemmaplan, än att gå till franska vinodlare, eller till udda projekt som till exempel en alpin skidbacke på den danska ön Bornholm, något som EU nyligen har bidragit med pengar till.

Detta ligger helt i linje med WetlandaListans politik där vi behåller både pengarna och makten i Vetlanda där de gör den största nyttan.

Lars-Olof Reinfeldt
för Junilistan och
WetlandaListan

Sunday, January 18, 2009

Unkna partier

På nedan angivna sida hos Lars-Håkan Halldin står att läsa ännu ett exempel på hur det ser ut inom de svenska politiska partierna.
Mygel, korruption och rövslickeri. Allt för att blidka husse.

Är det inte dags att alla vi, som vill förbättra och vill förändra politiken och partierna i en sann demokratisk anda, slår näven i bordet och säger.
"Nu får det vara nog."

Obama kan, WetlandaListan kan och jag tror att alla ni som vill kan.
Vi kan inte alla ha samma åsikter men vi kan stödja varandra i vår kamp mot att få in ljuset i politiken och driva de unkna krafterna på flykten.

http://maktentillfolket.bloggagratis.se/2009/01/18/

L-O

Saturday, January 17, 2009

www.svenskafans.com/bandy/

Tjust Kulle är något som berör hela idrotts-Sverige.
WetlandaListans inställning ger ringar på vattnet långt utanför Kommungränsen.
Kommunalrådet ägnar sin tid åt Liza Marklund emedan vi andra jobbar vidare för att hitta en rimlig lösning för att ge Vetlanda möjlighet att ta fler SM-Guld.

Nedan är ett mail som jag fick från vår tänkare inom WetlandaListan Janne Åsander.
Han sitter hemma och blöter och stöter olika lösningar för att Vetlanda ska utvecklas i takt med tiden och ligga i framkant.

Hej!
Har du läst insändaren i länken nedan.
Jag är helt övertygad att Vetlandas livsmedelsbutiker skulle låta
Arenabolaget sätta upp "sparbössor" för pantkvitton vid butikernas pantautomater. (om nu Arenabolaget skulle orka fråga om lov)
www.svenskafans.com/bandy/artikel.asp?id=275023
Janne


Vi kommer inom partiet att ge Vetlanda möjligheten att ligga i framkanten av utvecklingen hos landets kommuner. Det är inte långt till Obama installeras och USA har röstat för en förändring.
Om USA kan så kan Vetlanda.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Thursday, January 15, 2009

Beakta synpunkter

Vård och Omsorg hade ett bra och konstruktivt möte idag.

Egentligen var det meningen att beslutet om konsekvensanalysen för natten samt Solrosens
kortidsenhet på Norrgården äldreboende skulle läggas till handlingarna som förvaltningen hade föreslagit, men så blev inte fallet.

Det kan väl inte vara möjligt att bara lämna personalens synpunkter utan att reagera för hur dåligt de mår och där de påpekar att de dementa kan bli mer aggressiva i sin otrygghet.
Jag ville ha en återkoppling hur detta följs upp och så blev också beslutet.

Ett annat ärende gällde synpunktshanteringen där jag som nämnddeltagare gärna vill veta vad handläggarna svarar och åtgärdar de missförhållanden som brukarna påpekar. Förutsättningen för att förbättringar ska beaktas är ju att de skriver sina namn så det går att skicka svar tillbaka på "Synpunkt Vetlanda".

Det är viktigt att vi tar tag i och får bort anonymiteten i samhället. Bakom varje yttrande finns en människa och hon ska inte vara rädd för att uttrycka sina åsikter. Detta gäller i allra högsta grad insändare.

Mona-Lisa rapporterade om HO 2 och boendet för autister i Nye. De betalar 4000:- i månaden för ett rum och kokvrå. Ocker?

På något sätt har jag en känsla av att Willis håller på att hitta en human syn i Vård och Omsorgsnämnden. Vilket är glädjande.

Nu ska jag återgå till att läsa "Hälge".

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, January 14, 2009

Tjuskulle kan få en Bandyhall

Vetlanda behöver bra förutsättningar för bandyns utveckling.

WetlandaListan står bakom byggandet av en hall både för bandy och ishockey.
Nu är rätta tiden att sätta igång.

Husföretagen friställer duktigt folk.
Företagen kan sponsra med material som ändå bara skulle stå på lager.
Det finns många duktiga som skulle kunna ställa upp och göra några timmar ideellt arbete.
Publiken skulle kunna lämna ett extrastöd vid varje match.
Det finns många som går på SFI och får inte ta arbete utan lever på bidrag.
Dessa skulle nog gärna ställa upp och visa att de vill delta i det svenska samhället.
Detta är vad vi kallar verklig integrationspolitik.
Ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och här finns en chans
att hjälpa dem till arbetspraktik.
Skolan skulle kunna delta som ett led i utbildningen från olika program.

De som hjälpt till skulle kunna få namnet infört på någon plakett i hallen.

Vi tycker att Arenabolaget borde kunna jobba mer aktivt än att som många andra
i dagens samhälle gör, går till ett hål i väggen och bortskämt hämtar pengar.

Ta lärdom av andra idrottsföreningar som tex orienterarna.

Samla pantflaskor, sälj lotter, arbeta ideellt för att få in pengar, plantera skog eller gå ut med nyemission så flera kan få visa sitt stöd till hallbygget.

Har kommunalrådet köpt aktier i Arenabolaget?

Vi kan ständigt läsa om kommunens dåliga ekonomi där gamla, sjuka, skolbarn
och nu senast från socialnämnden ska det dras ner på stödet till de utslagna,
missbrukare och utsatta ungdomar i vår kommun.

Denna besparing kommer att kräva mycket resurser i framtiden.
Kommunens styrande biter sig så att säga i svansen.

Vist vill vi i WetlandaListan stödja utvecklingen på Tjust Kulle men det ska vara
med sans och vett i våra kommunala beslut.

6,8 miljoner är lätt att godkänna för den som inte handlar med egna pengar och i dagsläget är detta på tok för hög kostnad för vår kommun.

Stöd WetlandaListan och byggandet av en Bandy och Ishockeyhall på Tjust Kulle.
Vi kommer att visa vägen för att vi med samvete ska kunna få en hall till nästa säsong.
Kommunalrådets fantasier kommer att kullkasta hela projektet och av drömmar blev intet.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

Tuesday, January 13, 2009

VRA i Österåker

Jag har inte fått något svar från berörda myndigheter och politiker angående den orättfärdiga fastighetsskatten som KD fått M att gå med på. Därför är det läge att plocka fram lite VRA mail som fastnat från vårt broderparti i Österåker kommun.

Det finns fler och fler medborgare som kräver att det bildas partier som tar itu med myglet inom den kommunala byråkratin. Filmen "Badjävlar" är ett härligt exempel på hur det kan gå till och det är nog mycket som behöver lyftas fram i Vetlanda från det fördolda. WetlandaListan är till för att du ska kunna lita på etablissemanget. Läs och begrunda, sedan kan ni gå in på Roslagsbjörnens hemsida och läsa vidare.

L-O


Maktkorruption skriver du i ditt mail. Har du läst på min hemsida www.bjornmolin.se under rubrik Häxprocessen? Om inte, gör det så får din tilltro till att moderaterna skulle vara ett demokratiskt parti en ordentlig törn.

I Österåkers kommun tillsatte en valberedning i slutet av 2002 en ny ordförande i byggnadsnämnden, som med automatik valdes om för innevarande period. Ordförande i byggnadsnämnden blev Jan Olof Sundström (m) gift med kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) som dessutom var sammankallande i nämnda valberedning. Jan Olof har toppstyrt statsarkitektkontoret på ett sätt som resulterat i att många av personalen slutat sina tjänster. Hur löser man detta problem tror du?

Jan - Olov är vd i Bofrämjandet (som även kallas Bofutura) och uppbär, enligt uppgift ett mycket fett arvode därifrån. Ägarna, styrelsemedlemmarna är ett gäng arkitekter från Sweco samt representanter från de flesta bygg-och anläggningsföretag som arbetar i vår kommun. Tre av konsulterna från Sweco arbetar sedan lång tid tillbaka på heltid på statsarkitektkontoret med ett arvode på genomsnittligt ca 750 kronor per timme.
Anledningen till detta är att de få tjänstemän som är kvar inte klarar av hantera de ca 60!!!planer som enligt Sundström måste fram i ilfart. Sossarna tiger still förmodligen på grund av lojalitet med LO som är en av de större aktörerna som vill planlägga ett jätteområde i kommunen - på kommunens bekostnad.

Trots att jag och många andra har försökt förhindra detta så rullar allt vidare. Exempelvis så bokförs kostnaderna för konsulterna, som 2008 uppgicktill 10 miljoner som investeringar, likadant i budgeten för 2009. Inte ens den revisor från Öhrlings som vi i kommunfullmäktige anlitat stoppar detta utan konstaterar att "han håller ögonen på detta".
Som ett sista försök att få frågan genomgången kommer en person att be Justitieombudsmannen att granska ärendet. Vill du så kan jag skicka över en bunt dokument per post i ärendet.

När det gäller fastighetsskatten så ska du veta att redan någonvecka efter att Fredrik blev vald som moderaternas huvudkandidat berättade han vid ett möte i Österåker att fastighetsskatten inte längre var ett prioriterat område. Sänkningen av fastighetsskatten kan vi tacka KD för som också fick min röst i valet.

Fastighetsägarnas förening är dom som ska ha kredit för sänkningen, dom är mycket kritiska mot den vansinniga effekt som du, bland annat, drabbats av.

Lycka till med ditt nya parti och bered dig på att bli utfrusen av så gott som alla "yrkespolitiker" oavsett parti.

Björn Molin
RoslagspartietPartiet
som fick 11 % av rösterna i Österåker
och som troligtvis blir dubbelt så stort i valet 2010.

Monday, January 12, 2009

Hjelm,s ofinansierade projekt

WetlandaListan är ett faktum och vi är beredda att ta ansvar för en sund politik.

Nedan finns ett inlägg i debatten om Centerns och KDs oansvariga utsvävningar på kommuninnevånarnas framtid av Jack Andreén.

WL är också intresserade av hur det är ställt med KS beslut.
"Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten" var det en känd politiker som yttrade.


2008-01-11

Till modiga män och kvinnor i Vetlandas kommunstyrelse

För att på trovärdigt sätt kunna fullfölja ekonomistyrningen inför 2009 och 2010, båda årens budgetberedningar, då är det er plikt över hela politiska fältet att göra bekant vilka verksamheter som skall skäras ned eller försvinna.

Av kommunens totala omsättning är mer än 800 miljoner personalkostnader.

Mot bakgrund av det ekonomiska läget och de nyinvesteringar eller nya ekonomiska åtaganden som kommunstyrelsens ledamöter ställer sig bakom är det även motiverat att var och en redogör för vilka tjänster som skall bort eller vilka investeringar som måste skjutas på framtiden.

Om investeringar och nya ekonomiska åtaganden i miljonklassen genomförs samtidigt som kommunstyrelsens ledamöter inte ställer sig bakom personalnedskärningar är det av yttersta vikt för kommuninvånarna att ni redan nu eller senast inom två månader redogör för hur stor skattehöjning som kommer att krävas för att finansiera, Tjustkulle, nya Ekebo och andra projekt.

Ovanstående krav på kommunstyrelsens ledamöter är motiverat mot bakgrund av följande:

Negativt balanskravsresultat beräknat 12,3 miljoner vid årets slut 2008 som skall vara återställt inom 3 - 4 år, det vill säga 3 miljoner per år.

Det ofinansierade projektet Tjustkulle 6,8 miljoner per år som nu syns gå mot verkställighet.

Ofinansierat beslutet om vårdnadsbidrag med över 3 miljoner kronor per år som ”tvingats” igenom av kd.

Ofinansierad driftskostnad för nya Ekebo med upp till 5 miljoner årligen.

Försämrat läge för skatteintäkter enligt SKL: s prognoser.

Kostnader för försörjningsstöd som bedöms öka på grund av varsel i spåret av lågkonjunkturen.

En pensionsskuld som påverkar kommunens ekonomiska resultat i en ökad utgift om cirka 1 miljon per år

Centerpolitiker som Gunilla Hjelm, Dan Ljungström, och Börje Wilsborn är segervissa. De har varit bland de tydliga med att argumentera för ofinansierade projekt. Nu senast vill Börje Wilsborn tränga in en finansiering av arbetskläder för vårdpersonal till en kostand omkring en miljon per år. Detta gör att vi befarar öka minusbeloppet med långt över 15 miljoner per år.

Istället för att ha en sund och välplanerad ekonomi som innebär ett överskott på 2 procent av omsättningen ligger kommunen med ett minus som blir allt större på grund av ofinansierade beslut med Centerpartiet och Kristdemokraterna i spetsen där Moderaterna vägrar att kraftfullt stiga fram och sätta stopp. Alla inblandade från allianspartierna har en del att rannsaka sina samveten med.

Kommuninvånare, ställ er nu upp och kräv att kommunstyrelsens ledamöter redovisar hur det är tänkt att finansiera alla ekonomiska åtaganden de beslutar om. Om det inte finns pengar, är inte nya Ekebo, ishallar eller månskensrink ett måste.
De får komma till när vi har manövreringsutrymme i den kommunala ekonomin.
Först spara sedan investera det är mottot som måste gälla för kommunen annars blir det vi kommuninvånare som får spara på mat, husrum och annan konsumtion då kommunen tvingas höja skatten.

Jack Andreén, Vetlanda

Orimlig skatt

Debatten om KD,s tynande tillvaro går vidare. Synd att M slog sig i lag med dessa svikare.

Jag har just blivit varse att jag måste betala 2,5 ggr mer i fastighetsskatt för min sommarstuga utan vatten och el, än en 14 miljoners villa.

Är detta rimligt!!!

Jag kan fatta att Hägglund inte förstod tandvården men att ett helt parti KD kan lura med M på något så dumt. Jag har bett M om en kommentar men har hittills inte hört något.

Jag funderar på att bjuda på en riktig korruption ala M i berörda kommun Österåker om jag inte snart får en förklaring. Alla kommer väl ihåg "Badjävlar".

VRA når långt ut i landet och det fastnar fortfarande mail som avslöjar mygel.

L-O

Sunday, January 11, 2009

WetlandaListan (sann demokrati)

I dag kan man läsa att KD är nere på 2,5%.

Det måste vara KD i Vetlanda med deras sätt att behandla gamla och dementa som har spridit sig över landet. Nä, så illa är det nog inte. Det är svikna vallöften om sänkt skatt på bensin och fastigheter som är grunden. Tandvårdsreformen och central maktkontroll en annan orsak.

Jag tror inte KD kommer att finnas i riksdagen efter nästa val och då ersätts de av Sverigedemokraterna. Svek och misstro från makthavarnas sida skapar detta segregerade samhälle där främligsfientligheten får breda ut sig.

I morgon är dagen D för Vetlandas framtida politik.

Vi kommer att kämpa för ett rättvist och humant samhälle lång från inre maktkorruption.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Friday, January 09, 2009

Onödiga sociala underskott

Det är fortfarande stort underskott i Vård och Omsorgsnämnden.

VRA-Reinfeldt fick i dag bekräftat att rycktet var sant angående Camilla Tjernberg.
Hon som är utbildad socionom hade inte dragit tillbaks sin ansökan om tjänst.

Vidare fick jag reda på att söker man tjänster inom handikapomsorgen så placeras man i hemtjänsten och viseversa. Vidare lovas man fast tjänst efter en tids vikariat. När tiden närmar sig blir i de flesta fall bara vikariatet förlängt, om inte man visar sådan kompetens och kunskap att man vågar ifrågasätta verksamheten för att den ska fungera bättre. Då blir det slut som i fallet Heidi Runesson.

Underskotten i budgeten är nog snart avhjälpta om förvaltningen försöker efter devisen,
" Rätt man/kvinna på rätt plats. "

WetlandaListan har mycket att ta itu med, bara inte Vetlanda kommun blivit av med många bra medarbetare tills nästa val.
För min del kan jag bara tillägga att i min anamnes under rubriken Allergi står det, mobbning, myndighetförtryck och korruption.

Kommunalrådet som har så knaper lön kan snart försätta oss i ett ännu större underskott.
Jag gillar inte att man från många politiker vill skjuta över kostnader i onödan på kommande generationer. Det finns lösningar som med lite sunt förnuft inte behöver kosta så mycket.

Men en del är väl uppvuxna med att pengar, det är något man går till ett hål i en husfasad och hämtar. Som Smålänning är det hårt arbete som ger styrka och framgång och jag hoppas att de i Arenabolaget inte tillhör skaran bortskämda moderatslynglar utan vill lägga ner mer praktiskt arbete så vi får en hall som hela kommunen kan stå bakom.

Vetlanda behöver en förändring.
"Yes we can!"

L-O

Wednesday, January 07, 2009

6,8 miljoner

Jag har sett i glaskulan att Hjelm kommer att stoppas i Fullmäktige av majoriteten ekonomiskt förnuftiga politiker. 6,8 miljoner när gamla, sjuka och barn måste spara.

Det är också förvånande att ens sossarna kan tänka sig en skattehöjning för att stödja hallbygget. Det slår ju hårdast mot de som har de lägsta lönerna.

Finns det då ingen lösning att vi ska få till den bandyhall som Vetlanda behöver?

WetlandaListan vill ha en hall redan till nästa säsong och WetlandaListan har lösningen samtidigt som vi får en idrotts-hall vid skolan för publik.

I bland kommer guldfiskarna simmande då gäller det att ta dom.

L-O

Reinfeldt,s VRA

Revyns avlyssnings-central råkade skicka en del mail inom kommunen vidare varav ett fastnade i kontrollen för vänskapskorruption vid min kontrollstation.

"Nu har han anställt en Patrik att vara områdeschef ute i Landsbro. Denne Patrik har endast utbildning som ( pastor) har jag fått till mig och han arbetade för Ola tidigare ( en av hans favoriter, tillhör samma kyrka) . Facket ville att Camilla Tjernberg skulle få denna tjänst och Ola påstår då att hon dragit tillbaka sin anmälan vilket hon inte gjort..och så får Patrik tjänsten??"

Den enda Ola jag kan tänka mig är Götesson, annars fattar jag inte ett dugg varför detta fastnade i VRA-nätet.

Jag tvivlar på sanningen i ryckten som sprids men detta kan ju bara de inom förvaltningen veta verkligheten.

L-O
för VRA

Tuesday, January 06, 2009

VRA 2009

VRA, årets uppsättning av Vetlanda Revyn gjorde ännu bejublad premiär.

Årets upplaga måste jag säga, bärs upp av en helgjuten insats rakt igenom av Baletten. Grattis.

Ett nummer där applåderna verkligen "strömmar" är Pontus Schoede,s monolog Osram Ström.
Sofia Sognefur blommade verkligen ut som artist i går och Linda, Catrin, Martin och Thor-Björn är vi bortskämda med sedan förr så jag säger bara. Grattis till en bra premiär.

Jag tycker att politikerna skulle få lov att häcklas lite mer, mig inräknat. Det är viktigt att folksjälen får återspeglas på ett humoristiskt sätt. Då vi kan ta ur något av de spänningar och motsättningar emellan människor och politiker som även finns i Vetlanda.

VRA (FRA) ute bland lokalbefolkningen är bra. Politiker ska finnas bland vardagsmänniskorna för att använda upplysningen till ett bättre samhälle. Dagens FRA lag är nog snarare tillkommen för att skydda politiker mot allmänheten och andra politiska partier än de som har makten.

I revyn framställs moderaternas vankelmodiga betende på ett bra sätt där de mobbar mig ena dan och jämkar nästa dag. Det är moderaterna och det tvivelaktiga alliansbeteendet som tvingade fram WetlandaListan.

I ett av numren i revyn framgår att Vetlanda är den enda kommunen med "Hjelm" tvång. Lindell sa att han gick när det var på toppen. Nu vet vi vad vi har att vänta. En annan som lämnat skeppet är Bouvengskan och revyns uttryck för denna händelse synes positiv.

Numret; Apoteket Långbänken visar på är ett av de områden där WetlandaListan kommer
göra skillnad från dagens veliga centerstyre.

WetlandaListan kommer inte att tillåta gamla och sjuka att vänta i timtal på sin medicin så de måste ha lunchkorg med sig för att uthärda. Scenen slutar med att efter allt köande så åker de drabbade även på parkeringsböter.

De styrande måste stå upp för de som bor här och med kraft visa att vi tollerrar inte detta.
Fri parkering är ett av löftena från oss att göra hela innerstaden tillgängligare och mindre krånglig.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Friday, January 02, 2009

Hämnden hämnas hämnaren

Новый год начался очень хорошо, и еще раз.
Хаммар ставит прекращение огня и начать стрелять наугад ракет в сторону Израиля. Израиль отвечает на нападения и ракеты в газификации. Дальнейшая эскалация и страдания. Это пошло на протяжении тысячелетий. Иран поддерживает Хаммар финансовом конфликте они хотят, чтобы они могли уничтожить государство Израиль. США пытаются брокер мира, но это бессмысленно. Мести и мести Я говорю "стремясь отомстить гавань" Россия показывает свое истинное лицо и выключить gaskranarna, чем один раз. Притча с VETAB и централизованного теплоснабжения поразителен. Необоснованные увеличение темпов запустить экспансионистской политики соседства. Оплатить либо выключить.

Ett nytt år har startat och mycket känner vi igen.

Hammas lägger ner vapenvilan och börjar skjuta raketer på måfå in i Israel. Israel svarar med attacker och raketer in i Gasa. Ytterligare upptrappning och lidande.

Så har det pågått i årtusenden. Iran understödjer Hammas ekonomiskt för de vill ha strider så de får utplåna staten Israel. USA försöker medla fred men det är meningslöst. Hämnd och åter hämnd

Jag säger "Hämnden hämnas hämnaren"

Ryssland visar sitt rätta ansikte och stänger av gaskranarna än en gång. Liknelsen med VETAB och fjärrvärmen är slående. Oskälig höjning av taxan för att driva en expansiv politik i närområdet. Betala eller vi stänger av.

Årets sista dag var jag med i V.I.M.S.A Cup.

Snacka om starkt starfällt;

Joakim Asplund, Johan Nyberg, Markus Jönsson, Linus Österbeg, Kennet Johansson, Lennart Johansson, Kurt Nilsson, Mikael Nyberg, Magnus Klang och undertecknad.

Rena Smålandseliten!

Av dessa så vann jag i par med Joakim Asplund den åtråvärda pokalen.

Det är en är för mig att få vara med dessa stjärnspelare och jag hoppas att det är fler som vill ställa upp i TK 77 trevliga tävling vid nästa årsslut.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Thursday, January 01, 2009

2009 med WetlandaListan

Med hopp om ett framgångsrikt 2009

Vi har ett mycket spännande arbete framför oss.

I år är det val till europaparlamentet. Sverige är dessutom ordförande i Europeiska unionen under andra halvåret. WetlandaListan och Junilistan kommer att verka för att vi inte säljer ut Sverige som nation. Ett beroende av andra stater ser vi i dag när Ryssland stänger gaskranarna till Ukraina. Sådant senario är vi starkt kritiska till.

Om mindre än två år år är det kommunalval igen och förutsättningarna för WetlandaListan att vinna detta val och få utveckla Vetlanda och Småland är goda.

Återigen, tack alla som skrivit på för WetlandaListan för att ni är med och stöder utvecklingen i Vetlanda!

Jag önskar er alla ett lyckligt och framgångsrikt 2009!

L-O