Sunday, May 31, 2009

Samling på torget

Lördagen bjöd på soligt och fint väder. Det var mycket folk i rörelse. Glädjande så var intresset för EU-valet stort. Det fanns flera partier ute.
På bilderna kan ni se några mycket intresserade Vetlandabor som vi hade bra samtal med.
Willy Neuman som står högst upp på Junilistans valsedel i Jönköpings län hade med sig husvagnen som sken som en sol i sommarvädret.

Junilistan är det enda partiet som vill behålla möjligheterna och pengarna kvar i Vetlanda. EU styr 70 % av vad kommunen skall och inte skall och den sammanlagda pengen som alla Vetlandabor lämnar iväg till EU är ca 80 miljoner. När EUs centralmakt stärks så kommer vi att få skicka ännu mer pengar dit.

Många frågar sig vad konsekvensen för mig som bor Vetlanda blir.

Kommunen blir vingklippt på folks vilja att forma staden och landsbygden som bäst passar här.
Kommunen kan bli tvungen att höja skatten ännu mer nödvändigt.
Vi har sämre med pengar och vi får lägga ner fler skolor på landet.
Vi får försämra sjukvården och dra in på särskilda boenden.
De gamla och dementa får ej den ålderdom som de betalat för i sitt yrkesverksamma liv.
EU bestämmer var du får vistas i naturen. Fiska eller jaga. Om du får snusa eller inte.
EU bestämmer över våra naturtillgångar och kan beordra oss att bryta URAN mot vår vilja. Vi blir tvungna att skicka mer el till EU och då blir priset på elen dyrare för oss alla här i Sverige.
EU är som en Överförmyndare med dålig koll på våra pengar och vi har sett nog av den varan på närmare håll.

Vi ska vara rädd om kommande generationer och inte förstöra deras möjligheter till ett bra liv. Detta utesluter inte att vi ska samarbeta inom miljövård och bekämpa brottslighet.

Alla har ett val men de som inte väljer låter andra bestämma över ditt liv.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

Friday, May 29, 2009

Samling vid pumpen "Torget"

I morgon lördag förmiddag ( 10-13 )på torget, kommer jag och Junilistans förstanamn till EU från länet, Willy Neuman att svara på frågor om EU.

Vi delar ut information för att ni lättare ska få en rättvis bild av vad valet innebär för er som bor i Vetlanda.

Välkomna

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

Thursday, May 28, 2009

Behåll pengar och makt i Sverige

Nej till höjda EU-löner


EU-parlamentarikernas löner har debatterats intensivt under denna
valrörelse. Många svenska EU-parlamentariker beklagar sig över att lönen
kommer att öka från 54 500 kronor till 80 000 kronor under den kommande
mandatperioden.

När frågan var uppe för debatt i TV4:s kvällsöppet räckte alla
EU-kandidaterna upp handen och sa att löneökningarna var helt fel.

EU-kritiska Junilistan samt Miljöpartiet röstade nej till löneökningarna då
EU-parlamentet tog ställning. Vänsterpartiet lade ned rösten.

Alla andra svenskar röstade ja. Värt att tänka på, nu när det är dags för
val igen.

Det är dina pengar det gäller!

Ska vi skicka makten och pengarna till Bryssel eller ska vi behålla
möjligheterna för ett välfärdsamhälle på hemmafronten?

Du bestämmer den 7 Juni.


Lars-Olof Reinfeldt

Junilistan

Monday, May 25, 2009

PHATHOS

Alla politiskt aktiva har någon upplevelse i livet som präglar deras politiska patos.
Min vän Lars-Håkan Halldin har skrivit något som till den milda grad bord vara en väckelse för de mest empatilösa att ta till sig.

"DECENTRALITISK DEMOKRATI"

Rötterna till min politiska filosofi

Många som läst min blogg undrar vad är dina värderingar innerst inne svaret är enkelt. Min far fick polio under andra världskriget när han var verksam i Sveriges Krigsmakt. Han drev en reparationsverkstad och beslagsindustri. Underleverantör som många andra.

En kväll under sextiotalet när han åt en kund reparerat en cykel och han begärde 5:- för arbete och material! Då sa kunden du skall bara ha 50 öre för du är invalid och har bra bidrag från samhället.

Från den stunden lovade jag heligt och svor inom mig en helig ed att alltid bekämpa enfald, dumhet och orättvisa. Våra sociala system skall inte vara allmosor där den sjuke, arbetslöse eller pensionären skall stå med mössan i hand. Alla har under sin yrkesverksamma tid arbetat in underlaget för vårt bidragssystem genom att avstå löneutrymme.

Jag kan aldrig medverka till att ta brödet ur munnen på min egen far. Det vore att skända hans sista vila.Läs och begrunda

Lars-Olof Reinfeldt

Sunday, May 24, 2009

Vad ska en EU-kritiker rösta på?

Vad ska en EU-kritiker rösta på?


Svenska folket är EU-kritiskt. Men politikerna går inte i takt med folket.
De borgerliga partierna och Socialdemokraterna har nästan bara nominerat
kandidater som är EU-entusiaster inför valet till EU-parlamentet. Så vad ska
en EU-kritiker rösta på?


Marita Ulvskog är en av kandidaterna för Socialdemokraterna. Tanken tycks
vara att hon ska fånga upp kritiska röster. Men Ulvskog röstade i Riksdagen
ja till Lissabonfördraget, som ger EU mer makt. Hon har inte röstat med
EU-kritikerna i Riksdagen, utan lydigt följt partipiskan. Så hon lär
knappast agera EU-kritiskt i EU-parlamentet. En röst på Ulvskog är dessutom
en röst på en mycket EU-entusiastisk (S)-lista.


Håkan Larsson (C) är försiktigt EU-kritisk. Men Håkan är en gisslan på en i
övrigt ytterst EU-positiv lista. Håkan har inte en realistisk chans att bli
invald i EU-parlamentet. Och Håkan försvarade nyligen ett av alla tokiga
EU-påfund, nämligen att på sikt förbjuda vanliga glödlampor. Är det något
för EU att lägga sig i?


Vad finns då kvar? Vänsterpartiet säger blankt nej till EU-medlemskapet och
vill lämna EU. Är det realistiskt? Det är lite som att stånga huvudet
blodigt i väggen och inte särskilt konstruktivt. Och Miljöpartiet har svängt
i EU-frågan, de har nominerat en hel del EU-kramare, som till exempel Zaida
Catalán.


Det finns bara ett parti som rakt igenom erbjuder EU-kritiska kandidater,
nämligen Junilistan. På denna lista finns såväl Socialdemokrater som
Moderater. Samtliga vill minska EU:s makt och inflytande. Junilistan säger
ja till kronan och anser att EU bara ska arbeta med ett fåtal frågor, främst
gränsöverskridande miljöproblem och att göra det enkelt att handla mellan
EU-länderna. Junilistan prioriterar kampen mot fusk och bedrägerier och är
aktivt i EU-parlamentet.


Men vad du än väljer - rösta den 7 juni.


Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

Thursday, May 21, 2009

Reinfeldt

Tidningarna har av utrymmesskäl inte möjlighet att belysa samtliga synpunkter från ett fullmäktigesammanträde. Därför ska jag förtydliga mina inlägg.

Angående budget och pensionsreserv gjorde jag följande uttalande.

Kommunalrådet har en svår och tung uppgift när det gäller att få ihop kommunens resurser. Många har fått känna på neddragningar och försämrad service, ( nedlagda skolor, färre särskilt boende, sämre hemtjänst och äldrevård, indragningar av personal), samtidigt beviljar kommunalrådet sig själv löneökning rakt av på 3 %.
Hon har 30-35 uppdrag och jag är orolig för att hon har för mycket för att kunna koncentrera sig på de viktigaste. Jag ställde en fråga på detta. Svaret blev att hon har lika många uppdrag som Lindell, så hon är lika duktig. LO Wanja klarade inte lika många och hur gick det?

Kommunalrådet skäms över att vi lägger för lite på fritidsverksamhet i Vetlanda av skattemedel.
Jag skäms när uppdrag granskning är här och ser hur illa kommunen tar hand om våra barn.
Jag kommer att skämmas ännu mer när de gör nästa nedslag på våra äldreboenden och ser hur illa demensvården kommer att vara. Vägen tillbaks till livet för REHAB patienterna stoppas. Detta skäms jag också för.
Jag vill att mina skattepengar ska gå till de mest utsatta som inte kan föra sin egen talan.

Kommunledningen är fena på att trixa med lagen för att korta Tjust Kulle avtalet och slippa Lagen om Offentlig Upphandling samt för att kunna ta av kommunanställdas intjänade pensioner för att täcka kommunens förluster.

Synd att inte tidningen fick med att jag reserverade mig för beslutet att ta av pensionspengarna. Revisorn var även han tveksam men det är ju lagligt.
Oron sprider sig att kommunledningen vandrar på gränsen till olagligheter och när uppdrag granskning får tag på något sådant så hjälper knappast Sturessons böner i KD.

Moderaterna hör man inget från i deras släpvagn efter Centern och KD. Kanske åker de numera barnvagn med napp i mun för att vara tysta.
De är en skam för den sunda moderata ideologin att värna allmänna medel och ge medborgarna en bra social grundtrygghet.

Nästa år kommer det att fattas 31 miljoner i kommunens kassa och då undrar man hur lagen ska vrängas för att få ihop pengar till Tjust Kulle, Vårdnadsbidrag och byggandet av Nya Ekebo.

Bengt och sossarna var tysta under debatten och i tidningen undrar de var ledningen gjort av pengarna i goda tider. De vill ha skattehöjning för att lättvindigt ta sig ur problemen. Som alltid, låt andra betala styrandes misstag.

Konsekvensen blir att fler flyttar ut från Vetlanda och många väljer andra orter och då måste ju skatten höjas än mer och vi är inne i en ond spiral.

Jag kan säga att överskottspengarna mest gått till Ballanserad styrning för att Vetlanda ska bli en kvalitetskommun 2011. Annat har gått till omorganisation och data programmet LAPS CARE som spritt missnöje och röda siffror till hemtjänsten i centralorten. Men som alltid så har de flesta skattekronorna åkt till Bryssels maktapparat i stället för att göra nytta för barn, gamla och sjuka i vår hemkommun.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Monday, May 18, 2009

Rop på hjälp

Jag fick ett samtal från en vän. Han hade drabbats av stroke två gånger och
dessutom fått problem med hjärtat.
I sin krafts dagar var han aktiv ungdomsledare inom scouterna. Han brann för
att hjälpa ungdomen och medmänniskorna till ett aktivt liv.
Nu ville livet något annat och nu krävs det en enorm envishet samtidigt som
stödet från samhället blir otroligt viktigt.
Tack vare Rehab som i Vetlanda är mycket bra och där finns den kompetensen,
som gav Rolf, åter tron på livet.

Nu kom detta samtal från en förtvivlad människa, som bad om hjälp att
framföra, hur viktig denna verksamhet är för utsatta att få stöd, så att
livet ska få en meningsfull utveckling.
Använd gärna mitt namn. Tala om för politiker och människor hur viktigt det
är med denna verksamhet. Visst saknas det pengar i kommunen. Visst måste det
sparas, men nog måste det finnas de som är friska och kan klara sig med
enklare stöd. Rolf nämnde Tjust Kulle, men visst ska det sparas och för honom
betyder Vård och Omsorgs nedläggnings beslut att vägen tillbaka till livet
för honom tar slut.

Ytterst handlar detta om heder. Heder från makthavare och politiker när det
gäller samhällets kärnverksamheter, vård,skola och omsorg.
Vi måste visa att samhället förstår och bryr sig om de som inte själva kan
göra sin röst hörd. Hur många är det som lider i tysthet?
Hur många skulle med lite förnuft och välvilja få tron på livet och
medmänniskorna åter?

Därför önskar jag att vi alla till mans stannar upp och ser oss omkring om
det är de riktiga besluten vi tar i det förtroendevalda församlingarna.
Vi måste våga värna.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, May 13, 2009

EU vill höja svenska elpriser

Kommissionen tycker inte att Svenska Kraftnäts åtgärder för att förhindra flaskhalsar och överbelastning i elnätet är bra och har framhållit att det leder till att svenskarna har för billig el.

– Man vet inte om man ska skratta eller gråta. I och med att kommissionen nu går in så fråntas Sverige sin makt i detta ärende. Sveriges konsumenter och svensk industri ska alltså tvingas acceptera högre elpriser genom ett påbud från Bryssel.

Kommissionens initiativ måste omedelbart avvisas av den svenska regeringen. Det måste bli ett slut på den ständiga plattläggningen. Det här är bara ett av många exempel på den maktöverföring som sker i det tysta till EU och vars beslut styr vår vardag allt mer, säger Sören Wibe.

Jag tycker att det är viktigt att vi får ut sanningen hur framtiden för det svenska folket kommer att vara i ett superstatligt EU.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

Tuesday, May 12, 2009

Ta av pensionspengarna

När pengar saknas för någon i samhället vänder sig vederbörande runt i svängar för att se var det är störst möjlighet att få tag på till minsta möjliga ansträngning.
Detsamma gäller för kommuner.

Det är lättare att ta från några än att erkänna att denna uppgift som de tagit sig an är dem övermäktig. De som styr är det inget fel på.
Spara in på gamla sjuka och barn drar de sig inte för. Försämra arbetet och de kommunanställdas möjlighet att ha en rimlig arbetsbelastning är långt ifrån en bra tes att jobba utifrån.

Nu är det de anställdas intjänade pensioner som ska tas i anspråk för att skyla dålig kompetens. De ser inte risken att det inte finns nog med pengar för kommunens personal när de går i pension. Personaln får se upp!

Det är märkligt att det är så svårt att själva dra in svångremmen och halvera arvoden och löner för politiker. Egoismen är då sannerligen en fast förankrad tes inom alla politiska partier. Den lille pengen att nöta rumpa är helig.

L-O

Saturday, May 09, 2009

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 11 maj

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Måndagen den 11 maj. kl. 18,30

Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164

Anders Sturesson v ordf. 13823

Kjell Rangstig 10607

Jörgen Samuelsson 14368

Sven Leek 13271

Leif Jardbring 15591

Harald Jonsson 462059

Inge Carlsson 16292

Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare


4. Föregående mötens protokoll

5. Genomgång av insända ärenden och yttranden i detaljplaner från oss.

6. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

7. Trygghetsvandring, studiebesök, K-råds ansvar för medborgare och

utvecklingen i stadskärnan öppen diskussion

8. Övriga frågor.

9. Nästa möte.

10. Mötet avslutas.Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt

Ordförande

Thursday, May 07, 2009

Politisk taktik

Det ska tas en ny Äldreomsorgsplan i Vetlanda.

Som vanligt så kom handlingarna till vård och omsorgsmötet ett par dagar
innan. Kompletterande handlingar skulle utdelas vid sammanträdet för att
beslut snabbt skulle tas.

Bland remissvaren som låg på bordet, fanns från Kommunala handikapprådet,
Synskadades riksförbund,
SPF:s Samrådsgrupp som framförde att inte alla pensionärsorganisationer
hunnit lämna svar pga den korta remisstiden, Vetlanda Arbetarkommun,
Vänsterpartiet, samt Bengt Jonzons (s) och Carina Strömbäcks (v) eget förslag
till Äldreomsorgsplan.

Självfallet är det taktiskt smart att trumma igenom beslut där inte
ledamöterna får någon möjlighet att sätta sig in i beslutsunderlaget
ordentligt.

Med lite knorr blev det ajounering och jag som representerande mig själv åkte
ut från alliansens taktik möte. Hade de varit smarta skulle ju jag fått vara
kvar för att få höra argumenten belysta från den styrande sidan.

Istället hann jag se och argumentera oppositionens förslag och vad jag kan se är det
självklart att det inte blandas mellan dementa och icke dementa inom
särskilt boende.

Lika självklart är det, att det är i centralorten som det behövs fler särskilda boenden.
Resten av argumenten syns också rimliga jämfört med den abstrakta orbajseriet i teoretiska termer som förslaget till Äldreomsorgsplan ska likna.

Gårdagens uppdrag granskning belyste på ett uppenbart sätt hur det absolut inte
får gå till i Vetlanda när den nya planen ska genomföras. Vi har väl fått nog
av deras uppmärksamhet.

Oppositionen ville få utökad tid från fullmäktige att förlänga beslutstiden.

Väl tillbaka kom nästa politiska rävspel.

Vi tar ett extramöte där vi hunnit läsa igenom, föreslog ordföranden och
det blir nästa vecka på tisdag klockan tio. Väl medveten om att de flesta har svårt
att infinna sig däribland jag.

Oppositionen föll för förslaget och kommer troligtvis i vanlig
ordning bli överkörda med 5-4.
Hellre en plan, än en väl genomarbetad plan kan tyckas.

I detalj går jag inte in på några konkreta uppgifter från mötet eftersom det inte är justera för det är bara taktiken jag vill belysa, men ett kan jag säga om besparingsförslag. Personaltätheten på särskilt boende är inte på något sätt undantagen.

L-O

Tuesday, May 05, 2009

Oredigerat svar till Urban P, VP 30 April

Jag förstår om du tycker det är tråkigt att förmögenheter har minskat i
värde. Jag förstår att du tycker det är jobbigt att du inte för lika mycket
för kronan på semestern.

Försvagningen av kronan har pågått i decennier. Tänk vad vi kände oss rika

sextiotalet när vi åkte till medelhavet på semester. Detta var långt innan
Euron över huvud taget var påtänkt.

Kronkursen är omvärldens betyg på hur regeringen sköter landets ekonomi.
Visst känns det fattigare, men vi har en stor fördel av låg kronkurs
gentemot
utlandet. Vi blir ett uppskattat turistland där människor kommer hit med
pengar som ger många arbetstillfällen.

Våra varor blir lättare att sälja i omvärlden eftersom vi är starkt beroende
av export för att öka sysselsättningen. 62 % av vår handel sker utanför EU.
Länder som knutits till Euron är låsta av för höga kostnader och ett system
där krisen, arbetslösheten och konkurserna ökar mycket snabbare än i
Sverige.
Ta Finland som inte får avkastning för sin skogsindustri. De flyttar över
arbetstillfällen till Sverige.

Vi måste låta egoismen om pengarna stå tillbaka för att vi snabbare ska få
igång hjulen. Det är många som får gå från hus och hem i arbetslöshetens
spår.

Vi behöver möta de stora pensionsavgångarna av fyrtiotalister med en
invandring anpassad efter svenska förhållanden.
Är vi trygga i vår roll som nation har vi lättare att ta emot människor från
andra kulturer. Vi behöver bli fler för att klara välfärden i framtiden.

EU är en stor administrativ koloss där fusket och korruptionen är utbredd.
Det är så lätt som politiker att göra av med andras pengar. Vi behöver en
bättre moral överlag i politiken.
Läs om de 100 största bedrägerierna inom EU på min hemsida
( www.reinfeldt.org ).
Det behövs mod och öppenhet av politiker för att ta itu med myglet inom
lykta dörrar.

Vi behöver bara gå till vår egen kommun för att förstå att det behövs nya
krafter. Gång på gång uppdagas oegentligheter där barn fått fara illa.

Junilistan står för ett utvidgat EU där man kommer överens i de stora
frågorna och respekterar varje lands rätt att besluta i det frågor som står
människorna varmast om hjärtat.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan / WetlandaListan