Thursday, May 07, 2009

Politisk taktik

Det ska tas en ny Äldreomsorgsplan i Vetlanda.

Som vanligt så kom handlingarna till vård och omsorgsmötet ett par dagar
innan. Kompletterande handlingar skulle utdelas vid sammanträdet för att
beslut snabbt skulle tas.

Bland remissvaren som låg på bordet, fanns från Kommunala handikapprådet,
Synskadades riksförbund,
SPF:s Samrådsgrupp som framförde att inte alla pensionärsorganisationer
hunnit lämna svar pga den korta remisstiden, Vetlanda Arbetarkommun,
Vänsterpartiet, samt Bengt Jonzons (s) och Carina Strömbäcks (v) eget förslag
till Äldreomsorgsplan.

Självfallet är det taktiskt smart att trumma igenom beslut där inte
ledamöterna får någon möjlighet att sätta sig in i beslutsunderlaget
ordentligt.

Med lite knorr blev det ajounering och jag som representerande mig själv åkte
ut från alliansens taktik möte. Hade de varit smarta skulle ju jag fått vara
kvar för att få höra argumenten belysta från den styrande sidan.

Istället hann jag se och argumentera oppositionens förslag och vad jag kan se är det
självklart att det inte blandas mellan dementa och icke dementa inom
särskilt boende.

Lika självklart är det, att det är i centralorten som det behövs fler särskilda boenden.
Resten av argumenten syns också rimliga jämfört med den abstrakta orbajseriet i teoretiska termer som förslaget till Äldreomsorgsplan ska likna.

Gårdagens uppdrag granskning belyste på ett uppenbart sätt hur det absolut inte
får gå till i Vetlanda när den nya planen ska genomföras. Vi har väl fått nog
av deras uppmärksamhet.

Oppositionen ville få utökad tid från fullmäktige att förlänga beslutstiden.

Väl tillbaka kom nästa politiska rävspel.

Vi tar ett extramöte där vi hunnit läsa igenom, föreslog ordföranden och
det blir nästa vecka på tisdag klockan tio. Väl medveten om att de flesta har svårt
att infinna sig däribland jag.

Oppositionen föll för förslaget och kommer troligtvis i vanlig
ordning bli överkörda med 5-4.
Hellre en plan, än en väl genomarbetad plan kan tyckas.

I detalj går jag inte in på några konkreta uppgifter från mötet eftersom det inte är justera för det är bara taktiken jag vill belysa, men ett kan jag säga om besparingsförslag. Personaltätheten på särskilt boende är inte på något sätt undantagen.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home