Sunday, April 19, 2009

Politisk moral

Det sticker i ögonen på många att direktör, högt uppsatta inom arbetarrörelsen och andra med förtroendeuppdrag tar sig friheter med bonusar, pensioner på fantasisummor och oskäliga avgångsvederlag.

Det är riktigt att de på ansvarsfulla poster och där många är beroende av deras goda jobb ska ha en bra ersättning. Detta fråntar inte dessa att visa ansvar och en god moral. Hur ska de själva räkna med att andra ska göra uppoffringar i syfte att låta samhället klara svåra ekonomiska kriser.

Att vara kommunalråd är ett ansvarsfullt och betydande arbete som många i våra kommuner är beroende av att det sköts efter bästa förmåga. Det är ett hedersuppdrag som kräver handlingskraft och med känsla.

Vetlanda kommun har det väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop och många anställda kan tvingas gå. Pensionärer, åldringar, de sjuka, skolbarn och övriga medborgare får ständigt stå tillbaka för att inte kommunen ska gå bankrutt.

Det är så lätt att göra av med andras pengar om vi nu ska ta miljonerna till Tjust Kulle. När det sen gäller att ta ur egen ficka för att stödja projektet blir det kalla handen från politikerna.

Nu duggar besparingskraven tätt och det finns inte ens pengar att tala om för ett fåtal handikappade att deras färdtjänst intyg går ut. Hoppas de på att spara pengar på att de inte vet om något.

I dessa tider går kommunalrådet ut och beviljar sig genom personal och organisationsutskottet en arvodeshöjning på 3% på alla uppdrag.
Det blir en ansenlig peng som kunde komma många till del. Kanske skulle vi kunna låta de äldre och barnen få den näringsriktiga mat som de så väl behöver istället för att snåla in. Kanske betyder skillnaden en friskare människa inom psykiatrin.

Jag motionerar om sänkt arvode för samtliga till hälften för att jag försöker värna om våra innevånare med det möjliga jag kan. Kanske vore det idé att minska antalet ledamöter i fullmäktige. Det är ju ändå många som är där som röstboskap även om jag vet att de är mycket bra människor med goda ideer. De vågar eller får inte uttrycka sina meningar.

Vi behöver en bättre moral och medkänsla med de som betalar till kommunen och samtliga som bor där.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home