Tuesday, April 14, 2009

Moralisk motion

Idag har jag lämnat in följande motion till kommunkansliet.

Det är dags att vi som anständiga politiker visar återhållsamhet och sans.
Det är inte en bra väg att öka skattebördan på folket pga dåligt skötta finannser i kommunen. Det är också tid att vi på ett kraftigt sätt markerarv att vi värnar de svagare grupperna och vår personal inom kommunen.
När denna motion når fullmäktige får vi veta vilka som är beredda att göra de krafttag som behövs för kommunens bästa.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan


Till Fullmäktige i Vetlanda Kommun.Motion för halverat arvode till kommunens politiker vid sammankomster.Vetlanda kommun står inför mycket stora ekonomiska påfrestningar och då är
det av största vikt att alla tar sitt ansvar för att de negativa
konsekvenserna blir så lindriga som möjligt för de mest utsatta grupperna.

Att ställa in olika möten för att spara pengar kan endast ske undantagsvis
med risk för att den demokratiska processen blir lidande.

Vetlanda kommun har ett balanskrav på sig i tre år och det krävs systematisk
återhållsamhet för att uppnå budgetstabilitet.

Nu har ekonomin försämrats markant och det är ett antal miljoner som skall
sparas för att inte kommunen skall komma under tvångsförvaltning.

Risken som jag ser det är att kvalitén inom kommunens omsorg försämras och
att vi tvingas säga upp kompetenta medarbetare.

Jag anhåller därför om att vi tar ett politisk krafttag och halverar arvoden
vid sammanträden inom kommunen omgående tills kommunen har en solid balans
som garanterar en bra standard inom vård, skola och omsorg.Därför yrkar jag,

Att: Fullmäktige beslutar om halverat arvode vid möten å det

snaraste.

Att: Fullmäktige beslutar om tidsbegränsning av detta sparbeting

tills balanskravet är uppnått.


Lars-Olof Reinfeldt

Ledamot av Fullmäktige.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home