Wednesday, March 25, 2009

EU och erfarenheten

Tryggheten för varje människa ligger i en säker identitet och möjligheten att påverka sin egen situation
Som tandläkare är denna kunskap viktig för att bygga ett förtroende mellan två människor i en krävande miljö.

Med denna erfarenhet förstår jag att samarbete, samtidigt med respekten för varje enskild individ,är nödvändig för all mänsklig framgång.

Detta gäller även mellan nationer.

EU som samarbets-organisation,
där respekten för varje stats särart och suveränitet bejakas skapar en säker framgångsunion,
som väl kan mäta sig i konkurrensen med övriga ekonomiska centra i världen.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home