Tuesday, March 03, 2009

EURON I DAG?

EU kommer att vara i fokus fram till valet 7 Juni.

Ett EU utan Euron är en halvmesyr, vad gäller att bilda Europas förenta stater. Till skillnad från USA, där nästan hela befolkningen är invandrad i nutid, så är Europa olika folkslag med mycket skiftande kulturinslag och etnisk bakgrund. Flera av dessa saknar invandrarbakgrund de senaste årtusenden.

Europa består av flera genuina kulturer med starka etniska bindningar.
Vi behöver bara se på Jugoslavien för att begripa, att när protektionismen och regional självkänsla ska kvävas av centraldikterande politiker, då är sönderfallet inte långt borta.

EU för min del är och förblir en bra sammarbetsorganisation för att underlätta för handel, gemensamma måttenheter, polisiärt samarbete, freds och ffa miljövårdspolitik.

Utvidgningen av EU är positivt för bevarandet av freden och då skulle även Ryssland vara välkommet som ju faktiskt ligger i Europa.

Vad Euron beträffar.

Det skulle vara ett misstag att införa euron nu. Kronans svaga nivå fungerar
som en stötdämpare i den ekonomiska krisen. Den exportinriktade svenska
ekonomin skulle troligtvis ha havererat totalt om kronan varit starkare.

Visst, efterfrågan är lägre på svenska varor nu än förr men långt mycket
högre än vad den annars skulle varit. Och hur många fler hade blivit
arbetslösa då?

Då hade vi kunnat tala om massarbetslöshet, precis som börjar
bli fallet i stora delar av Europa. Dessutom, experter som SEB:s chef för
valutaanalys säger att som alltid kommer kronans värde snart stiga igen. Då
kommer vi både ha klarat finanskrisen bättre än många andra länder samtidigt
som vi får mer betalt för våra varor när efterfrågan ökar.

Därför ska vi behålla kronan.

Sverige behöver invandring och att ställa sig avog i den frågan gagnar heller inte vår framtid. Det kommer att bli stor brist inom vårdapparaten när vi snart kommer att få stora pensionsavgångar.

Vad brottsligheten beträffar så behöver vi bli bättre på att använda de lagar och kunskaper vi har och vara stolt över att vi bor i Sverige.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home