Wednesday, February 18, 2009

Kommunstyrelse 18 Februari

Peder Andre och Åselott Andersson yrkade på mer behövliga pengar för skolan och socialen i KF.
De beskriver var för sig om skolnedläggelser dyra transporter och social utslagning. Fältare dras in, skolläkare skärs ner och de utslagna lämnas åt sitt öde mer eller mindre.

Det blir en dyr kostnad för samhället i framtiden när våra barn fått denna styvmoderliga behandling. Jag förstår deras klagan och håller med att i svåra tider behöver vi en expansiv socialpolitik för att inte förstöra vår framtid. Vad händer?

Dom lägger sig och yrkar avslag på sina yrkanden och går med kommunstyrelsen.

Detta är endast en skenmanöver från deras sida för att vid nästa sammanträde kunna besluta om nedläggning Pauliström och Skede, samt försämringar inom socialen.
Det är så man går i taket och många med mig men det är ju tur att vi har Hjelmtvång i kommunen.

Kommunalrådet som för övrigt underskattar bandyfolket, privata initiativ och den småländska företagsamheten försvara denna taktiska linje.
I VP kan man läsa att hon underskattar kommunchefens förmåga att svara som självständig individ när media besöker. VRA.

Pengar till arbetskläder i vården finns, pengar att behålla skolorna finns, pengar för de drabbade barnen och arbetslösa finns, men man vågar inte lyssna till hjärtat och hjärnan när man tar beslut i fullmäktige utan det är taktik och partilinje som är viktigast. Löften om att inga brukare ska bli lidande vid besparingar och beslut . Vad är dom värda?

Jag är besviken att det inte var fler än jag som kämpade för landsbygdens överlevnad.

De som var där hörde var pengarna skulle tas men detta viftades bort med att dessa är bara siffror (KS 10 miljoner) enligt kontakt med kommunrevisionen och ledamot i socialnämnden. Jag har tidigare informerat att felräkning av index i vård och omsorg kan slå miljoner upp och ner vid utjämningsbidragen. Någon ( vi skattebetalare ) har ju en gång betalat dessa och när vi ändå har avgiftsfrågan uppe så har vi som helhet betalat 84 miljoner från Vetlandas hela kommun till EU. Så pengarna har funnits så vart har dom tagit vägen?

Jag återkommer i frågan och jag tycker det är dags att vi uppvärderar våra medborgare i Vetlanda kommun.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home