Monday, February 16, 2009

Junilistan och Reinfeldt

Med anledning av GH intresse för Junilistan så införes detta som en förklaring av hur det ser ut i det verkliga Bryssel och EU.

Junilistan ingår i den politiska gruppen IND/DEM i EU-parlamentet. Denna grupp sitter i opposition och samlar EU-kritiker som säger nej till Lissabonfördraget och bygget av EU-staten. Gruppen tar tydligt ställning mot alla former av rasism och diskriminering. Det finns ingen partipiska i gruppen, utan ledamöterna är fria att rösta efter sitt eget förnuft.

Samtliga politiska grupper i EU-parlamentet innehåller enskilda ledamöter och partier som kan ifrågasättas och kritiseras utifrån ett svenskt politiskt perspektiv. Så ser europeisk politik dessvärre ut. Det är inte svårt att hitta "svarta får" i de europeiska socialdemokratiska, liberala eller kristdemokratiska/konservativa partifamiljerna i EU-parlamentet.

Dessa partier kritiserar gärna andra partigrupper, men tiger om de uppenbara problem de faktiskt har inom sina egna partigrupper. Till de största problemen hör korruption och partifinansieringsskandaler, samverkan med högerextremister, starka narkotikaliberala strömningar och homofobiska åsikter. Centerpartiets grupp består till exempel av danska venstre, som samarbetar med Sverigedemokraternas motsvarighet i Danmark. Centerpartiets grupp har en narkotikaliberal majoritet (se omröstningen om Cataniabetänkandet den 15 december 2004). Ett parti med mycket stark narkotikaliberal aktivism i centerpartiets grupp är Lista Emma Bonino. Mutor och bedrägerier är andra problem som har omgett ledamöter i centergruppen.

Läs Junilistans skrift "Svarta Får i EU-parlamentet" som sammanfattar de problem som finns i respektive partigrupp i EU-parlamentet (från sidan 117 om centerpartiets grupp):
http://www.junilistan.se/files/080929/02008-01_svarta_far.pdf

Det stämmer inte att Junilistan sitter in samma grupp som partiet LPR (polska familjeförbundet). De ledamöter som tillhör detta parti har lämnat gruppen. Det italienska parti Gunnila Hjelm hänvisar till blev uteslutna ur gruppen då de bröt mot gruppens plattform, som tydligt tar ställning mot rasism och främlingsfientlighet.

Värt att notera är att centerpartiet i EU-parlamentet tidigare har suttit i samma politiska grupp (ELDR) som dessa italienare.

Hjelm har nämnt UKIP och uttalanden om arbetskraftsinvandring mm. Men jämför detta med vad labour och tories har uttalat i den brittiska debatten. Se boken "Svarta Får" (länkat ovan) med citat.

Den angelägna kampen mot främlingsfientlighet och extremism gynnas inte av osakliga angrepp. Centerpartiet, folkpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, socialdemokraterna - ja alla svenska partier sitter i grupper som innehåller ledamöter med åsikter som är anmärkningsvärda utifrån ett svensk perspektiv. Så ser europeisk politik dessvärre ut.

Avslutningsvis: När det gäller insändare om EU-avgiften så är detta ett viktigt ämne för Junilistan. Inget parti vill ta denna debatt med Junilistan och på allvar diskutera vilka EU-utgifter vi bör skära i. Centerpartiet har röstat för en slösaktig EU-budget och sagt ja till att EU ska få en oberoende direkt inkomst i form av momsinbetalningar från konsumenterna i EU. Så var går gränserna för centerpartiets EU?

Junilistan samlar Sveriges EU-kritiker, såväl borgerliga personer som socialdemokrater. Junilistan anser att EU endast ska arbeta med ett fåtal gemensamma utmaningar, såsom gränsöverskridande miljöproblem och att göra det enkelt att handla och resa mellan EU-länderna. De borgerliga partierna och socialdemokraterna röstar gemensamt för att EU:s makt ska stärkas. Se boken "Med kluven tunga 3" som finns här: http://www.junilistan.se/files/080215/2007_kluven_tunga_3.pdf

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home