Friday, February 06, 2009

Värdegrund

"Det kommunala självstyret är inte till för kommunpolitiker, det är inte ens
till för kommunala tjänstemän.

Det är till för att var och en i sin egen vardag ska ha makt
och inflytande över det som angår oss och finns nära.

För makten vare sig börjar eller slutar vid kommunhusen. Den utgår från
köksborden, utifrån var och ens egna val.

Ett framgångsrikt samhälle, som skapar jobb och tillväxt,
kan bara byggas underifrån."

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home