Wednesday, January 28, 2009

Centerns ideologi?

Vetlanda är centerstyrt och om de föräldrar som tror att Mikael Petersson eller Magnus Olofsgård ska kunna påverka något i skolfrågan, så är det bara att tillägga att de såväl som de andra partierna åker släpkärra och utgör mest röstboskap till kommunalrådet. Jag är den förste att beklaga detta och jag tror att vi vinner mycket på att låta de andrapartierna komma fram. Där finns många kloka och sunda politiker.

Centern styr i barn och utbildning och nu kör dom över resten lite snabbt, för pengarna behövs på annat håll så kommunalrådet inte behöver skämmas.

WetlandaListan har anvisat ett förslag där det var möjligt att låta skolorna på landsbyggden få en chans att vara kvar samtidigt som vi sattsar på ungdomsidrotten.

Jag har två gånger sträckt ut en vänskapens hand till kommunalrådet men hon svarar arrogant att hon inte har tilltro till ärligt uppsåt och då är det bara att beklaga henne. Jag är ju inte nog högt upp för at hon ska bemöda sig. Det är rätt, jag står på de vanliga människornas nivå där konsekvenserna av centerns och kd,s belut drabbar.

Nedan kan ni läsa vad som står på Kommunens hemsida och den som kan läsa mellan raderna förstår att det behövs en politisk förändring i dagens Vetlanda.

En som har förstått att här går vi man ur huse och stödjer Arenabolaget är min granne Lasse Thärnström. Han har köpt aktier i Arenabolaget och han liksom jag är intresserade hur många av ja sägarna i Kommunfullmäktige som har etiken rätt och bidragit med aktieköp. Det är så lätt att göra av med andras pengar.

L-O

Vetlanda Kommun;

Nu avgörs framtiden för skolorna i Pauliström och Skede

Första etappen av huvudstudien om grundskolans framtida organisation ska upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde på tisdag. Förslaget från majoriteten av arbetsutskottet är att skolorna i Pauliström och Skede läggs ner från höstterminen 2009. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige i mars.

- Vårt akuta ekonomiska läge gör att vi vill lägga ner dessa skolor redan nu, säger Peder André (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. För 2009 innebär det en reducering av kostnaderna med cirka en miljon kronor och för 2010 med cirka tre miljoner.

Förslaget innebär nedläggning av Pauliström skola, fritidshem och förskolan samt Skede skola. Eleverna från Skede får gå i Holsby skola och eleverna i Pauliström i Kvillsfors skola. Förskolan och fritidshemmet i Skede påverkas inte av förslaget. För Pauliström anges olika alternativ för barnomsorgen och man ska undersöka efterfrågan innan nämnden tar ställning till alternativen.

Huvudstudiens första etapp som förslaget om nedläggning grundar sig på, tar även upp lokalkonsekvenser, läromedelsförbrukning, miljöbelastning, barns hälsa och vikten av dialog med berörda. Nedläggningarna minskar kostnader för lokaler, personal och läromedel medan kostnaden för skolskjuts ökar.

Huvudstudiens olika etapper

Andra etappen av huvudstudien ska redovisas i juni 2009. I den ska man titta på förutsättningar och konsekvenser för F-5- respektive F-6-skolor. Parallellt ska även tredje och sista etappen utredas för att se hur dagens 7-9-skolor ska organiseras. Tredje etappen redovisas i december 2009.

Senast uppdaterad 2009-01-28

5 Comments:

Blogger Gunilla Hjelm said...

Nu är det dags igen Lars-Olof. Åter ställer jag frågan. Hur tänker du när du påstår att de andra partierna är "röstboskap"? Hur tänker du när du påstår att centerpartiet kör över de andra?

Vad är det för vänskapshand du sträcker ut när du samtidigt fortsätter med dina påhopp? Är det vad du kallar ärlighet?

Jag fick inga svar sist jag frågade så du kan passa på att svara på de frågorna också. Hoppas på bättre tur denna gång.
/Gunilla

10:29 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Gunilla,
Hoppas du är på bättringsvägen.
Röstboskap är de som hänger med de styrandes linje utan att varken få ifrågasätta eller törs ifrågasätta de styrande trots att deras samvete säger något annat.
Kan du peka på någon motion som gått igenom från något annat parti förutom vårdnadsbidraget för KD.
Lindell var en otroligt stark taktiker och jag saknar honom som centerledare.
Jag hoppas att du kan axla hans mantel med tiden.
Jag tycker inte det var kul när du var näbbig i KF och raljerade över mitt förslag.
Denna arrogans betackar jag mig för och nu vill jag att du slutar slutar upp med ditt trams om påhopp. Jag tänker ägna mig åt att kritisera den politik du för som inte gagnar Vetlanda, och WetlandaListan värderar varje förslag utifrån om det är bra för de som bor här oavsett vem som är upphovsmannen.
Hälsningar
Lars-Olof

12:14 PM  
Blogger Gunilla Hjelm said...

Låt mig vara oerhört tydlig med en sak. I kommunens politiska värld finns det en öppen dialog om de förslag som läggs. Demokrati bygger på att våga ifrågasätta. Jag har aldrig använt någon som helst partipiska utan tvärtom uppmuntrat till att komma med förslag och ideer.

Röstar gör var och en efter sin egen övertygelse men du vill låta påskina något annat. Ja det finns flera motioner från oppositionen som bifallits. Det allra senaste exemplet är Gisela Brummes motion om mat och miljö som föreslås att bifalla och som kommer upp i fullmäktige i februari.

I alliansen lägger vi förslag istället för motioner och alla förslag tas tacksamt emot.

Nu bortförklarar du mina frågor som "trams" och jag kan bara beklaga att du inte klarar en saklig debatt.

Jag har inga problem med att be om ursäkt om du tog illa upp av mitt skämt i fullmäktige. Det var en följd av dina ständiga personliga provokationer. Det var dumt av mig att falla till din låga debattnivå det erkänner jag.

Jag kommer att fortsätta att arbeta för Vetlanda kommuns bästa och jag tar gärna debatten med dig om du klarar att hålla den på en saklig nivå utan påhopp och härskartekniker.

12:59 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Bra Gunilla,
Då har vi klarat av detta och går vidare med sakfrågorna framledes.
Väl mött
L-O

10:45 AM  
Blogger Gunilla Hjelm said...

Jag noterar att du vägrar att svara på de frågor jag hade. Istället viftar du bort dem som "trams".

Inget är "utklarat" från din sida. Du har inte förklarat något av dina påhopp.

Men din sista kommentar ger hopp om en saklig debatt i fortsättningen. Jag får väl nöja mig med det så länge för någon ursäkt lär jag inte få för dina förnedrande uttryck om "statistik-maja" eller "kommunalrådets röstboskap" eller dina lögner om ett möte i fullmäktige eller om att jag skulle hindra debatt.

Jag hoppas härmed att du kan hålla dig till sakfrågor i fortsättningen.

11:19 AM  

Post a Comment

<< Home