Monday, January 26, 2009

Kulturella strömningar

Följande artikel som finns på nedanstående länk har givit upphov till en del mailkorrespondens i Vetlanda under dagen och jag vill bara framföra upphovsmakarens sista mail samt mitt eget svar till denne man och att vi ser affären härmed som utagerad från min sida.

http://www.svenskafans.com/bandy/vetlanda/artikel.asp?id=276188

From: Jens Nilsson
To: lars-olof_reinfeldt@glocalnet.net
Cc: Andreas Söderman ; jack.andreen@telia.com ; borje.wilsborn@telia.com
Sent: Monday, January 26, 2009 11:04 AM
Subject: Svenskafans.com
Hej Lars-Olof,

Andreas vidarebefordrade ditt brev till mig, och jag bemöter dig gärna öppet. Vi brukar faktiskt skriva under med våra rätta namn på svenskafans.com, men i detta fall råkade det blir annorlunda, vilket var olyckligt.

Jag har efter bästa förmåga försökt läsa in mig på alla de mail som följt i spåren av den artikel jag skrev. Framför allt Jack Andréens MYCKET krångliga formuleringar och FELAKTIGA slutsatser gör det svårt för mig att hänga med i alla vändor... Jag måste emellertid säga att jag tycker detta har fått alldeles för stora proportioner!

Till att börja med ska vi koppla bort Vetlanda bandyklubb från artikeln. De har lika lite att göra med denna som Skirö AIK, Nässjö IF eller Bollnäs GIF. Dvs inget.

För det andra så står jag för det jag skriver i artikeln. Jag tror inte att jag skrivit något som i sak är felaktigt, utan det är i så fall fråga om huruvida jag har gått för hårt åt ditt namn Lars-Olof, eller inte.

Jag tycker att din retorik blir löjligt överdriven i många sammanhang, vilket jag av kommentarerna i fullmäktige att döma inte verkar vara ensam om. Jag får också ofta en känsla av att du motsäger dina egna argument, vilket får dina åsikter att verka nästan impulsiva?

Jag har flera gånger sett dig på Tjustkulle och jag respekterar dig som privatperson, supporter och folkvald. Jag respekterar också ditt förslag i KF, vilket jag uttryckligen skriver i artikeln. Att du som enda person röstade nej är alltså inte anledningen till mina kommentarer.

Det är din retorik jag kommenterar, vilken jag tycker snarare döljer dina sakfrågor än för fram dem.
Nu håller vi alla tummarna för att Vetlanda kommun är så bra kommun för idrottande ungdomar som vi gärna vill slå oss för bröstet och tro att den är! Då kan nog de där extra 2 miljonerna/år kännas som väl investerade pengar, tror du inte?

Slutligen vill jag säga att detta är ett brev helt och hållet riktat till Lars-Olof Reinfeldt, och kopias till Andreas, Jack och Börje, endast i syfte av kännedom.
Ingen annan än Lars-Olof behöver alltså känna sig nödd att svara på eller kommentera detta brev.

Mvh / Jens Nilsson


Hej Jens,

Du har all rätt att framföra dina åsikter och tyckanden. Jag håller med dig om att det är olyckligt att du inte står med namn efter artikeln. Jag tar givetvis till mig av dina synpunkter vad beträffar tydligheten i inläggen.
Det är viktigt att budskapet är tydligt, enkelt och lättfattligt.

Nu är ju inlägget vänt till de fullmäktigeledamöter som är där i egenskap av politiker och då kan det ibland vara svårt för åhörare att förstå budskapets karraktär.

Det ligger också i människans natur när det är något man inte förstår eller
tycker är främmande att förlöjliga och skymfa.

Detta är grogrunden till främlingsfientlighet och intollerans.

Ska bandyn överleva i Vetlanda är det nog till att stävja dessa tendenser och
fortsätta att se idrotten som en kulturell fostran för ungdomen.

WetlandaListan kommer att med alla krafter motarbeta dessa strömningar i samhället,
och vi kommer också att vara en garant för de svaga gruppernas rätt till ett drägligt liv.


Inom idrotten som jag känner så är sportslighet en dygd där man kan uppskatta
andra spelares prestationer och ha förståelse för att de har lagt ner mycket i
träning både fysiskt och taktiskt även om man inte förstår hur de spelar.

Det vore intressant om du Jens ville ta kontakt med mig så kanske kan jag
få dig att förstå min taktik.

Som jag sagt innan, det är inte topprestationen i laget som är avgörande för segern
utan att det är hur hög lägstanivån är.

Nu känns det som om denna sak är utagerad för min del och att vi gemensamt
verkar för att SM-guldet bärgas till VBK.


Hälsningar
Lars-Olof

0 Comments:

Post a Comment

<< Home