Monday, January 19, 2009

Onödig skatt

Sparbeting i Vetlanda, slöseri i Bryssel

I Vetlanda kommun har den kommunala budgeten diskuterats livligt. Många kommuner måste spara och olika utgiftsposter ställs mot varandra.
Samtidigt är det slösa som gäller då den svenska EU-avgiften ska avgöras.
Om detta är både socialdemokraterna och de borgerliga partierna överens.

Den svenska EU-avgiften utslaget per medborgare är omkring
3 300 kronor per person. En tvåbarnsfamilj bidrar därmed med
13 200 kronor per år till EU.

För invånarna i Vetlanda kommun motsvarar detta totalt cirka 84 miljoner kronor till EU-budgeten per år.

Junilistan anser att det är fullt möjligt att halvera EU-avgiften. EU bör endast arbeta med ett fåtal frågor, främst gränsöverskridande miljöproblem och att utveckla handeln och den fria rörligheten för människor mellan EU-länderna.

En halverad EU-avgift skulle innebära att Vetlanda kommuns invånare betalar 42 miljoner mindre per år till EU. För dessa pengar kan man anställa 130 personer inom t ex skola eller äldreomsorg.

Om EU-avgiften halverades och pengarna gick tillbaka till kommunen skulle kommunalskatten kunna sänkas med 1 krona.

Två tredjedelar av EU-budgeten går till EU:s jordbrukspolitik och till olika strukturfonder, i form av diverse regionala projekt i medlemsstaterna.

Junilistan anser att pengarna gör större nytta på hemmaplan, än att gå till franska vinodlare, eller till udda projekt som till exempel en alpin skidbacke på den danska ön Bornholm, något som EU nyligen har bidragit med pengar till.

Detta ligger helt i linje med WetlandaListans politik där vi behåller både pengarna och makten i Vetlanda där de gör den största nyttan.

Lars-Olof Reinfeldt
för Junilistan och
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home