Monday, January 12, 2009

Hjelm,s ofinansierade projekt

WetlandaListan är ett faktum och vi är beredda att ta ansvar för en sund politik.

Nedan finns ett inlägg i debatten om Centerns och KDs oansvariga utsvävningar på kommuninnevånarnas framtid av Jack Andreén.

WL är också intresserade av hur det är ställt med KS beslut.
"Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten" var det en känd politiker som yttrade.


2008-01-11

Till modiga män och kvinnor i Vetlandas kommunstyrelse

För att på trovärdigt sätt kunna fullfölja ekonomistyrningen inför 2009 och 2010, båda årens budgetberedningar, då är det er plikt över hela politiska fältet att göra bekant vilka verksamheter som skall skäras ned eller försvinna.

Av kommunens totala omsättning är mer än 800 miljoner personalkostnader.

Mot bakgrund av det ekonomiska läget och de nyinvesteringar eller nya ekonomiska åtaganden som kommunstyrelsens ledamöter ställer sig bakom är det även motiverat att var och en redogör för vilka tjänster som skall bort eller vilka investeringar som måste skjutas på framtiden.

Om investeringar och nya ekonomiska åtaganden i miljonklassen genomförs samtidigt som kommunstyrelsens ledamöter inte ställer sig bakom personalnedskärningar är det av yttersta vikt för kommuninvånarna att ni redan nu eller senast inom två månader redogör för hur stor skattehöjning som kommer att krävas för att finansiera, Tjustkulle, nya Ekebo och andra projekt.

Ovanstående krav på kommunstyrelsens ledamöter är motiverat mot bakgrund av följande:

Negativt balanskravsresultat beräknat 12,3 miljoner vid årets slut 2008 som skall vara återställt inom 3 - 4 år, det vill säga 3 miljoner per år.

Det ofinansierade projektet Tjustkulle 6,8 miljoner per år som nu syns gå mot verkställighet.

Ofinansierat beslutet om vårdnadsbidrag med över 3 miljoner kronor per år som ”tvingats” igenom av kd.

Ofinansierad driftskostnad för nya Ekebo med upp till 5 miljoner årligen.

Försämrat läge för skatteintäkter enligt SKL: s prognoser.

Kostnader för försörjningsstöd som bedöms öka på grund av varsel i spåret av lågkonjunkturen.

En pensionsskuld som påverkar kommunens ekonomiska resultat i en ökad utgift om cirka 1 miljon per år

Centerpolitiker som Gunilla Hjelm, Dan Ljungström, och Börje Wilsborn är segervissa. De har varit bland de tydliga med att argumentera för ofinansierade projekt. Nu senast vill Börje Wilsborn tränga in en finansiering av arbetskläder för vårdpersonal till en kostand omkring en miljon per år. Detta gör att vi befarar öka minusbeloppet med långt över 15 miljoner per år.

Istället för att ha en sund och välplanerad ekonomi som innebär ett överskott på 2 procent av omsättningen ligger kommunen med ett minus som blir allt större på grund av ofinansierade beslut med Centerpartiet och Kristdemokraterna i spetsen där Moderaterna vägrar att kraftfullt stiga fram och sätta stopp. Alla inblandade från allianspartierna har en del att rannsaka sina samveten med.

Kommuninvånare, ställ er nu upp och kräv att kommunstyrelsens ledamöter redovisar hur det är tänkt att finansiera alla ekonomiska åtaganden de beslutar om. Om det inte finns pengar, är inte nya Ekebo, ishallar eller månskensrink ett måste.
De får komma till när vi har manövreringsutrymme i den kommunala ekonomin.
Först spara sedan investera det är mottot som måste gälla för kommunen annars blir det vi kommuninvånare som får spara på mat, husrum och annan konsumtion då kommunen tvingas höja skatten.

Jack Andreén, Vetlanda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home