Wednesday, December 31, 2008

GOTT NYTT ÅR

2009 blir det året då WetlandaListan formellt kommer att finnas som en del av verkligheten för det nya Vetlanda.
Någon måste ta beslut och vilja ta ansvar i samhället. Vi kan inte längre låta Centerns velighet och KDs omänskliga syn på åldringsvården styra Vetlandas framtid. Nu är det dags att humaniteten och det sunda förnuftet ges utrymme så människorna tror på en bättre framtid.

WetlandaListan är inte och kommer aldrig att vara partiet som låser sig i vissa block eller fack.
Paulina,s frågor har vi fått och det är med stolthet jag publicerar en del av de svar som vi WetlandaListan har avgivit. Vi visar en sådan politisk bredd i många av verklighetens samhällsfrågor att vi kan knappast kallas för något en fråge eller missnöjesparti. Helt enkelt har vi en bred grund att stå på där vi jobbar för Vetlandas väl och ingenting annat.

Det vore bra för samtliga att se dessa frågor och bilda sig en egen uppfattning. Vi i WetlandaListan är den nu starkast växande politiska kraften i Vetlanda och när de som agerat röstboskap i fullmäktige förstår att det finns en väg till handling så kommer de att ansluta sig till oss. Vi står för Vetlandas framtid.

Gott Nytt År

Annie, Janne, Sven-Åke, Ronny och Lars-Olof.


Paulinas Frågor;

- Tycker du att det behövs fler idrottshallar i Vetlanda?

Fler idrottshallar är inte fel för när de olika föreningarna vill ha halltider så finns det inte tillräckligt med tider (utom på natten) och det gör att föreningarna som vill utvecklas inte har möjlighet till ungdomsverksamhet för icke elitintresserade.
Säkert behövs fler idrottshallar men med tanke på ekonomin så för närvarande se det lite bekymmersamt ut med nybyggnation. Ej insatt men jag tycker att vi ska utnyttja dom hallar vi har så mycket vi kan och hålla dessa i gott skick.
Vi har idag Norrgårdshallen, Hövdingen och ett nytt bygge uppe
vid gymnasiet. Det är ju bara att kolla om beläggningen svarar
mot behovet.
Ja, det kan vara svårt att få lämpliga träningstider som går ihop med skola mm Och det är överhuvudtaget trångt om utrymme.

- Är standarden på idrottshallarna bra?

Kan säkert bli bättre. Sköter man inte underhållet blir det stora kostnader i framtiden.
Hövdingen lär vara under all kritik, Norrgårdshallen ok och det
får vi hoppas att det nya bygget också är.
Den är hyfsad, men det saknas en bättre publikhall för lagidrotten.

- Tycker du att vi ska genomföra Tjustkulle projektet i framtiden?

Tjuskulle: Enorma belopp för Kommunen (Skattebetalarna) så jag anser inte ens att det är värt att tänka på.
Som det nu ser ut kommer Arenabolaget att klara det utan någon större kostnad för kommunen.
Vi ska inte bromsa privata initiativ
Om kommunen och idrottsrörelsen delar det ekonomiska ansvaret och
det bedöms ha ekonomisk bärighet, så varför inte? Men jag sågar
både Stefan Holms och Stina Granbergs projekt.
Det är positivt om vi får ett Tjustkulle som drivs av engagerade föreningar där sponsring kommer från företag och medlemmar. Kommunen bör agera stödjande och ge driftsbidrag.

- Hur ska vi göra för att försöka få bort drogerna?

Droger: I första hand bearbeta föräldrarnas ANSVAR och tala med ungdomarna om vad de verkligen saknar i samhället.
Svårt. Slå undan benen för de ekonomiska intressena
Vi kan aldrig få bort drogerna, men vi kan eliminera behovet. En
trygg och harmonisk uppväxt eliminerar behovet att fly från
verkligheten. Unga otrygga människor har ofta ett hål där själen
borde suttit. Det är det de fyller med drogtrippar.
För det första ska man nog möta ungdomarna i den situation de lever i. Det vore också bra om det blev en större vuxennärvaro och vuxenansvar. Vi kan försöka få polisen och samhället mer aktivt och försöka göra tillgången på droger låg. Kanske ge information till föräldrar, skolor och föreningar om hur man kan upptäcka avvikelser i ungdomars beteenden i tid. Man bör också ställa sig frågorna: Varför tar ungdomar droger? Eftersom att droger är ett sätt att fly undan vardagen, vad är det då som är fel i våra ungdomars vardag?

- Det har stått i tidningarna att det har varit mycket bråk på fredag och lördags kvällar mellan ungdomar här i Vetlanda. Vad ska vi göra för att minska detta?

Bråk: Dela upp Politikerna i olika grupper och låt dessa gå ut på stan för att verkligen med egna ögon se hur illa det är och där utefter ta allvarligt på vad de sett Då kanske det händer något.
Vi har föräldravandringen och se nästa fråga
Detta bottnar ofta i vad till synes är etniska motsättningar,
riktas mot avvikande sexuella läggningar. Det handlar ofta om
rädsla för främmande kulturer. Vårt samhälle måste bli
tolerantare. Mina bästa vänner har jag oftast hittat i första
eller andra generationens invandrare.
Det är nog bra om vi kan engagera ungdomar och få dem att komma med förslag om hur detta ska lösas. Även vuxennärvaro som vandrare och få föräldrar att bli uppmärksammade på detta.

- Ska det finnas någon slags ungdomsaktivitet som får bort ungdomarna från torget på kvällarna på helgerna?

Ungdomarna i Vetlanda måste få ha en mötesplats. Hur mötesplatsen ska utformas måste ungdomarna själva vara med och utforma så att det sker på ungdomars villkor och inte på gamla mossiga politikers villkor.
Koncist svar: Fråga ungdomarna!
Eftersom att ungdomar tycker om att träffas är ”Powerhouse” och liknande ungdomsgårdar bra. Återigen bör man möta ungdomarna själva och höra om vad de vill ha för olika aktiviteter. En inhägnad streetrace bana kan vara en åtgärd.

- Tycker du att det är positivt att det byggs nya butiker nu när det är lågkonjunktur?

Butiker: Ja det är positivt för det blir fler människor som inte har råd att åka långa vägar för att handla och dessutom blir det pressade priser. Bra för alla.
Visst skall det byggas i lågkonjunktur. Dels ger det arbetstillfälle och man får mer för pengarna. Ja! Det skapar arbeten, pressar priser mm
Det är ju upp till varje enskild företagare att bedöma
möjligheten i affärsidén, men alltför hård konkurrens ger många
företag som går halvtaskigt, som inte riktigt vågar investera i
framtiden. Konkurrens är bra, men den får inte vara mördande. Men
eg är det tillgång och efterfrågan som styr.
All konkurrens och nybyggnad främjar kunderna. Kommunerna ska vara mer aktiva för att staden ska få en mer balanserad affärsstruktur.


- I det flesta stora butiker som byggs nu har ungefär samma sortiment, tycker du det är bra eller dåligt och varför?

Visst kunde ett mera varierat sortiment varit bra men det kan inte vi lokalt parti påverka.
Bra = pressar priser Dåligt = mindre utrymme för specialbutiker med mycket kunskap inom sitt område.
Det är inte bra för det gynnar de med stora försäljningsvolymer
som får volymrabatter. Det är detta som slår ut butikerna på
landsbygden!
Som sagt tidigare främjar ett stort utbud kunderna och något som är bra är att kommunen och handlarna att göra mer reklam för Vetlanda som centrum för handel på Höglandet.

- Hur har invandrarna påverkat Vetlanda? Positivt / Negativt

Invandringen: Har jag inga uppgifter om i Vetlanda, bara hörsägen och det kan man inte lita på.
På lång sikt är invandringen bra för oss alla. Det har den alltid varit.
(t.e.x. VOLVO förut Svensk bil, tyska delar, hopmonterad av invandrare). Bilindustrin i Sverige hade med all sannolikhet kollapsat utan invandrare (för länge sen om det inte hade varit för invandringen)
Dåligt = att vi inte kan ta vara på invandrarnas kompetens.
I mitt fall positivt och att det ibland blir negativt beror på
att vi är urdåliga på att ta till vara den resurs de utgör.
Alla influenser utifrån berikar vårt samhälle. Men vi måste se skillnad på flyktingar och invandrare. Samhället har en grundstruktur som utgår från att människor känner sig trygga där de bor. För att denna balans inte ska rubbas krävs att vi har en bra integreringspolitik där de som kommer som en ny injektion för ett expanderande samhälle snabbt inlemmas i kulturen och får ett språk så de kan göra sig förstådda och förstå hur vår kultur är uppbyggd. Flyktingar tar vi hit som humanistiskt skydd under en tid. Detta ansvar och kostnader vi får, ska vi dela med andra kommuner och länder som vi samarbetar med. Vad det gäller invandrare så är de likt oss flesta både bra och dåliga och i Sverige gäller samma lagar för alla.


- Har de som är invandrare svårare att få jobb än oss svenskar?

Jobb: Kan de nog ha men jag känner dom som inte ger sig och de har jobb
(I dag vet jag inte)
Ja tyvärr
Koncist ja, de har även svårare att få lägenhet.
Språket är det absolut viktigaste för att komma in på arbetsmarknaden. Många av invandrarna har hämmats i sin vilja att starta företag och vi skall välkomna dessa driftiga människor. Det tjänar vi alla på.

- Hur många invandrare ska vi ta emot?

Stoppa invandringen i detta nuläge.
vi ska vara ett öppet samhälle.
Vi ska ta emot så många invandrare som vi kan ge ett kvalitativt
liv i Sverige. Det är kvalitet och inte kvantitet som är
humanism.
Det beror på samhällets förmåga att assimilera och tillgången på jobb. De som invandrar skall inte endast bli bidragstagare.

- Tycker du att man ska skära ner på sponsringen av elitidrotts klubbar?

Elitklubbar: tar nog in pengar för att de ska kunna köpa elitidrottare så det borde nog undersökas bättre om de ska ha pengar eller inte.
Det skall alltid stå i förhållande till att göra Vetlanda känt och hur man tar hand om ungdomar i klubbarna. Kommunal sponsring (och kommunala bidrag till avlönade idrottare) känns väldigt fel så länge breddidrotten saknar pengar.
Kommunal sponsring ja, näringslivet fattar sina egna beslut.
Sponsring eller hjälp till elitklubbar är positivt så länge det inte tas medel från samhällets krav på nödvändig trygghets- och välfärdsansvar. Vi får aldrig tumma på vårt ansvar för vård, skola och omsorg. Sponsring från företag och privatpersoner är bra om de kan avvara till ett gott ändamål. Elitklubbar som lyckas, ger glans åt kommunen, företagen och de som bor där.


- Tycker du att det är bra eller dåligt med sponsring?

Bra eller dåligt vet jag inte.
Tyvärr så är det ett måste för att idrottsklubbar, ridhus etc. skall överleva
Sponsring är reklam och skall ses som sådan.
Det är bättre om idrotten kan få debet och kredit att gå ihop av
egen kraft.
Sponsring är alltid bra för goda ändamål tex vård, skolor och föreningar.

- Hur tror du att Vetlanda kommer att se ut om tio år?

Jag tror att vi har lyckats att skapa ett bra klimat för Vetlandas invånare om 10 år.
???? Spännande
Med nuvarande politiska ledning vill jag inte veta!
Jag tror att Vetlanda går starkt ur den kommande ekonomiska krisen. Vi har en kommunfullmäktige som hittar de bästa blocköverskridande lösningarna med hjälp av Wetlandalistan och vi har ett ännu starkare handelscentrum på Höglandet. Förhoppningsvis kanske vi kan ha infört fri parkering.

- Hur kan vi påverka Vetlandas framtid?

Genom att HA en positiv anda så tror jag att det påverkar andra.
Skaffa bra utbildning. Strunta i jantelagen och våga ha åsikter och idéer. Avsätt en tid av ditt liv som politiker
På alla sätt. Genom att köpa närodlade och närproducerade varor
gynnar vi förutsättningarna för våra lokala företagare.
Genom att se och höra de människor vi har runt om oss i vår närhet och vara öppna för varandras åsikter.

- Vilken ställning har du till klimathotet?

Jag är på ett sätt orolig för klimatet men jag tror inte att den stora boven är bilen.
Tar det på allvar både klimat och miljö
Ytterst allvarligt, vi kan redan ha passerat gränsen. Jorden kan
inte föda så många människor och i all synnerhet på vår svenska
levnadsstandard.
Vi måste på alla plan se och tyda de signaler som naturen ger som till exempel försurning, arter som försvinner, vi får nya sjukdomar o.s.v. Föroreningar är och förblir en fara. Klimathotet är en global fråga som får lösas med hjälp av internationellt samarbete.

- Tycker du att det är ett klimathot?

Är rädd för alla olyckor i haven som påverkar hela jorden (därför äter jag inte fisk)
Ja
Tveklöst!
Det är oansvarigt att inte ha som grund att efterlämna jorden och miljön i ett bra skick till kommande generationer.

- När ska vi börja reagera?

Reagera NU eller helst igår.
Vi måste göra allt för att minska koldioxid utsläppen, minska flygandet och satsa mer transporter på järnväg. ??????????????? nu om inte annat
Borde vi gjort för länge sedan!
Detta är en ständig process och det är vår skyldighet att medvetandegöra klimatets inverkan på alla levande organismer.


- Vad tycker du om kärnkraft?

Kärnkraften: Vet jag varken ut eller in men vi måste ha ett bra alternativ om de ska skrotas.
Av onda ting (brunkol,kol,olja,kärnkraft) släpper i alla fall kärnkraft inte ut koldioxid.
Vid folkomröstningen om kärnkraft vann linje två, alltså
kärnkraft under begränsad tid medan forskningen intensifierades
för att hitta alternativ. Ett löfte som sveks, att öka BNP år
från år är viktigare.
Kärnkraften har hämmats i sin utveckling att hitta nya metoder och processer som inte avger radioaktivitet. Rädsla skall inte hämma utvecklingen och det är dumt om vi i Sverige inte tar till vara på det välutvecklade systemet utan importerar el från kärnkraftverk med mer förorenande anläggningar.

- Hur ska vi göra för att minska koldioxid utsläppen?

Bränsleutsläpp: Ständig het fråga, bra alternativ men vore jag uppfinnare skulle jag vara rik nu.
Det gäller inte bara koldioxid utan alla växthus gaser, men det är
komplicerat. Det måste harmoniseras med partikelutsläppen som
enligt nya rön bromsar växthus effekten.
Genom att bygga ut älvar mer till vattenkraft, och även använda så mycket solenergi vi kan. Den kärnenergi vi har bör vi också använda. Metanolframställning och biogas kan man använda sig mer av.

- Hur ser framtiden för detta ut?

Framtiden: Ärligt talat vet jag inte
Inte bra, Mammon styr, ökad BNP går före allt
Det kräver politiker med visioner och sans som inte äventyrar vårt samhälle ang. omvårdnad, kommunikationer. De bör inte ha för hårda och hämmande styrmedel för att komma bort från miljöförstörande element typ olja, bränsle och konstgödsel.


- Tycker du att vi har ett jämställt samhälle?

Jämställdhet: Samma jobb oavsett kön ska ha samma lön, men det är en bit kvar.
Nej men det går åt rätt håll i och med föryngring av politiker ,beslutsfattare, osv.
Det har vi inte och det kommer alltid att finnas ekonomiska kunskapsmeniga och fysiska skillnader. I min värld är alla lika mycket värda som människor och ska ha lika rätt till sitt liv och sina möjligheter att utvecklas. Detta är inte jämställa med rättvisa. Vem har rätt att avgöra vad som är rättvist.

- Hur ska man göra för att göra samhället ännu mer jämställt än vad det är idag?

Svår fråga den tål att tänkas på.
Där har fackföreningarna ett stort ansvar (Lika löner löser många knutar b.l.a)
Vi har varken ett jämställt samhälle mellan män och kvinnor eller svenskar och etniska minoriteter
Utgå från allas lika värde!
Ökad tolerans och förståelse för varandras levnadssätt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något för att underlätta vardagen för varandra.

- Hur tycker du att funktionshindrade bemöts?

Funktionshindrade: Det jag sett tycker jag fungerar bra
Många har funktionshinder både synliga och dolda.
Tyvärr möts de ofta av "maskerad nonchalans" från myndigheter.
Ibland bra och ibland dåligt. Kom ihåg, en kromosom fel och det
kunde varit du, en stroke, en hjärtinfarkt. Livet kan förändras
på 10 sekunder!
Svårt att bedöma. Lyssna till dessas upplevelse. Troligen finns mycket att förbättra.- Hur ska vi förbättra den situationen?

Förbättra: Inte så insatt vad det är de saknar så jag har inget bra svar.
Utgå från allas lika värde!
Lyssna, se, känn efter, och att agera utifrån sitt hjärta, hjärna och magkänsla. Bjud in de som är funktionshindrade till sammankomster. Gå ut en vardag på stan tillsammans.

- Tycker du att funktionshindrade har det bra här i Vetlanda?

Vetlandas funktionshindrade ser ut att ha det bra, vad jag kan se.
Vad svaret än är så kunde det varit bättre.
Jag kan förstå att det finns svårigheter rent fysiskt att röra sig på gator och torg. Kommunal styrning av matbutiker åt kyrkhållet till skulle underlätta mycket för äldre med rörelsehinder.


- Hur bemöts homosexuella?

Homosexuella: Hur de bemöts vet jag inte för jag kan inte se om de är det eller inte.
Varierar väldeliga från individ till individ. Homofobi tror jag
ofta bottnar i rädsla
Troligtvis förnedrande i många fall.


- Hur ställer du dig till frågan om homosexuella får ingå i ett äktenskap?

Homosexualitet har funnits så länge människan har funnits så jag har inga fördomar
vad det anbelangar. Jag ser inte att det finns några hinder för äktenskap.
Deras eget val, ingen annans. Frågar du Åke Green får du ett
svar, av mig ett annat.
Högst av allt är kärleken, papper eller avtal kan inte ersätta den äkta samvaron mellan två individer. Detta är en personlig och inte politisk fråga. Om två människor vill ingå äktenskap är det upp till dessa. För min del är det okej, men vi får för den skull inte tvinga präster att viga mot sin övertygelse.


- Tycker du att Sverige borde satsa mer på försvaret?

Försvaret: Vi bör nog ha ett försvar men om de ska mer pengar har jag ingen kunskap om.
Det måste från en tid till en annan vägas mot yttre militära hot
samt även möta hjälpbehov utomlands.
En inriktning på försvar på försvar av Sverige och inte insatsstyrkan utomlands.


- Tycker du att vi borde ha allmän värnplikt eller ska bara män få göra den?

Värnplikt: Vi bör ha en liten yrkesarmè med lika villkor för både män och kvinnor.
Vi tror på en typ av allmän värnplikt där både kvinnor och man behövs.
Vi har idag inget behov av en allmän värnplikt och kvinnliga
väktare och poliser hanterar ofta hotbilder bättre än manliga
kollegor. Men grundläggande ABC-sjukvård (Andning, Blödning Chock
och hjärt- lungräddning borde vara obligatorisk för alla.
Allmän värnplikt det skapar en vi känsla och är personlighet utvecklande. Sammanhållning och värn om Sverige som nation.

- Tycker du att Sverige borde gå med i NATO?

Nato: för dåligt insatt i detta så jag har inga kommentarer.
Vad fyller NATO och FN för roll när världspolisen USA kör sitt
eget race och bara efteråt vill ha FN:s och världens hjälp med
att "clean up the mess".
Nej.


- Hur ser du på Sveriges ekonomi i framtiden?

Sveriges ekonomi: Jag är positiv person så det kommer att gå bra men lite orolig för att det blir på arbetarens bekostnad.
Jorden har inte råd med vårt levnadssätt, vi måste sänka vår
standard!
Det blir tufft men vi har ett bättre utgångsläge än många nationer.

- Borde vi inskaffa euro?

Euro: tror jag Nu är läge eftersom Svenska kronan bara dalar så är det nog lika bra att vi anpassar oss.
Ja Ja, men vid rätt tillfälle när svenska kronan är i harmoni med
andra valutor. 1 euro står just nu i 10,577 SEK så definitivt
inte nu.
Alla former av jämställdhet och förenklingar inom Europa är positiva. Gemensam valuta förutsätter inte att vi avsäger oss rätten vad gäller lagarna och självbestämmande. Jag tror att vi får en starkare valuta bild i Europa om vi är med på detta. Det kommer att ställa högre krav på våra företag och konsumenter. I dagsläget är det bättre att vi avvaktar med anslutning och tar tillvara den skendevalvering som vi fått av svenska kronan. Detta stärker i nuläget vår konkurrenskraft gentemot omvärlden.


- Hur tror du att äldrevården blir i framtiden?

Äldrevården: om vi inte reagerar nu så blir det katastrof.
Det beror nog lite på hur vi faktiskt bemöter ungdomarna idag det är ju ni som kommer att ta över politiken snart.
Värdig hoppas jag, men spår motsatsen.
Fler aktörer, både privata och entreprenader. Vi kommer att ha mer brukarinflytande och en vård peng där de äldre styr utbudet av tjänster. Vi måste även ha en beredskap för dem som inte klarar att välja själva
.
- Hur tycker du infrastrukturen ska se ut i Sverige?

Infrastruktur: tunga transporter bör gå på järnväg medan vägarna ska hållas bra standard för privatbilister och lättare transporter.
Det är nu när det är lågkonjunktur man skall sats på järnvägen så vi kommer bort med så stora transportmängder på våra vägar Massiv satsning på kollektivtrafik. Flyget bör bära sina
Miljökostnader
Fler konkurrenskraftiga kollektiva alternativ. Förenklade och förvållade vägnät. Enkelt, snabbt, billigt och miljövänliga drivmedel.

- Hur ska vi få in ungdomar i arbetsmarknaden?

Ungdomar: Kanske borde vi tänka på att gå tillbaka till lärlingsjobben igen där även de ungdomar som inte orkar plugga och även ljushuvuden att få en chans att lära sig ett yrke.
Lokalt har fixit varit till nytta. Med kommande lågkonjunktur ska vi vara öppna för idéer och nytänkande.
B.L.A Kanske satsa extra på turism.(Det finns nyinkomna EU-medel att tillgå. Där kan vi uppmuntra företag och föreningar att söka)
Återinför lärlingsutbildning, alla måste inte vara
civilingenjörer. Näringslivet har orimliga utbildningskrav!
Bra utbildning, harmoniskt och öppet samhälle där det finns utrymme för kreativa förmågor både i skolan och på arbetsplatsen. Det ska vara bra att ifrågasätta strukturer och i vardagsmönster.

- Tycker du att fixit är bra?

Fixit: Vet ej
?????? Det har varit till nytta.
Yepp!
Ja.

- Tycker du eget pensionssparande är rättvist? ensamstående osv?

Privat pensionssparande: ett påfund som bara gynnar de som redan har mycket.
Pensionssparande anser jag att vi skattebetalare har betalt in genom skatten för att få en rejäl
pension av samhället när vi blir pensionärer
Efter som vi blir fler äldre och mindre i arbetsför ålder kommer det att bli nödvändigt med ett eget sparande. Inget i livet är rättvist, har aldrig varit och kommer aldrig att
bli!
Det finns ingen ekonomisk rättvisa. Staten ska garantera en lägsta rimlig pension för samtliga medborgare som bor och verkar i Sverige.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home