Wednesday, December 24, 2008

Mer patient-tid

På text-TV kan man läsa att Centern vill att landstingen ska effektivisera administrationen i vården så det skapas mer tid för läkare att ta hand om patienten.

Det känns ju befriande att äntligen ett parti förstår, att det dom gladeligen är med och inför skapar bara problem.

Inom tandvården kom glädjande budskap av Annie Johansson från centern, att nu äntligen blir det bättre och billigare med KDs och Hägglunds nya tandvårdsreform.
Konsekvensen har blivit nedlagda tandvårdskliniker i glesbyggden och 25 % ökad administration för tandvårdspersonalen således minskad patienttid.

Det känns befriande att det inte bara lokalt som centern gör självmål.
Det kanske vore bättre om politikerna någon gång lär sig att lyssna till vanligt folk och proffessionen innan man piggt inför kontrollsystem som de sjuka och svaga får lida för.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

2 Comments:

Blogger Annie said...

Hej LO,

Så du bloggar, vad trevligt! Självmål har jag svårt att skriva under på, det ena handlar om att för en gång skull införa ett högkostnadsskydd (som väldigt många under en lång tid drivit och krävt)som kräver statliga medel, det andra om att minska byråkratin för att få mer partienttid är en linje som känns väldigt självklar. Att tandvårdskliniker i bland annat Sävsjö kommun läggs ned har inget med tandvårdsreformen att göra.

Jag önskar dig en god fortsättning!

7:24 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Annie,

Som alltid kommer det kloka ord ur din mun där det troligtvis inte finns en lagad tand. Grattis!

Hägglunds reform renderade att varje tandläkare fick nyinvestera mellan 2 till 3 hundra tusen i utrusning. Ett antal veckor av strul och inlärning där försäkringskassans okunskap inom tandläkeriet frestade hårt på denna yrkesgrupps vilja att fortsätta i yrket. Några valde att sluta.
Folktandvårdens bristande effektivitet och nedslitna små enheter blev därav föremål för nedläggning.
Vi kan ta Vrigstad som Rune Backlund var ute och pratade om. Omsättningen skulle vara runt 2 miljoner och då gjorde de en förlust på 1 miljon.
En privatklinik med den omsättningen föder gott en tandläkare.

Nu är administrationen ca 20 % mer vilket tar lika mycket från patienttiden. Jag är glad att centern kanske nyktrar till vad gäller administrationen men vad är det för polare de har runt sig.

Det är rätt att det är några med stor behov som fått det billigare men med minskat pappers och datorövervakning kunde vi hjälpa fler med tandvårdsbehov.

Det är sorgligt att staten är på väg mot ett Östtyskt kontrollsamhälle (FRA,IPRED).

Du tänker rätt men lyssna till yrkeskunskapen i samhället så går det ännu bättre.

Jag önskar dig
Ett Gott Nytt År!

Lars-Olof

9:16 AM  

Post a Comment

<< Home