Tuesday, December 16, 2008

Svar till S o V samt C-bloggar och insändare

Eftersom vi i WetlandaListan kan hålla med Kjell-Egon och Gunilla att Vetlanda behöver en bättre opposition så vill vi peka på den opposition som finns tills nästa val.

Då är vi beredda att ta över ansvaret från den nuvarande vacklande alliansen.

Svar till T. Bohman, B. Jonzon och C. Strömbäck VP fre. 12 dec.

Ni har rätt i att Vetlanda behöver vi ett maktskifte.
Ni har rätt i att demensvården inte bör läggas ner utan vidareutvecklas och byggas ut.
Ni har rätt i att det är inte de svaga vi ska spara på i första hand.
Ni har rätt i att konsultkostnader kunde vi vara utan i ekonomiska svårtider.

Vad har ni då att komma med?

Spara uppifrån och ned?

Administrationskostnader är vi nog alla överens om att de ständigt ska hållas i schack. Förvaltningen ska effektiviseras och onödiga utgifter är inte till gagn för några skattebetalare eller brukare.

Detta är inte svårt att enas om men gång på gång framför ni osthyvels principen att 2 % överlag ska sparas. Visserligen är slutsumman lika med det underskott som budgeten behöver rättas till med, men en kollektiv bestraffning av samtliga områden och hårt arbetande inom vård och omsorg är långt ifrån rättvist.

Visst håller jag med om att borgarstyret visat handlingsförlamning inte minst i Tjustkulle frågan och nu även visat bristande humanitet i åldringsvården, skolan inte nämnd.

Att för den skull locka att skicka över makten till andra sidan där skattehöjningen hänger som ett hot mot inflyttning av nya Vetlandabor och där möjligheten för alternativa och driftiga medborgare som vill utveckla kommunens olika servicesektorer skulle begränsas av ideologiska skäl är inte något som bär Vetlanda framåt.

Vi har kompetent personal både i kommun och näringslivet i Vetlanda, och det är dessa människor och idéer som vi behöver lyfta fram.

Vetlanda behöver ett styre som ser bortom småsinthet och blockpolitik.
Vetlanda behöver ledare som har kurage att stå upp för både svaga och driftiga medborgare.
Vetlanda behöver ledare som tar itu med ungdomsproblem såsom droger, kriminalitet och social utslagning.

Det är här och nu vi skall lyfta av blockpolitikens ok som delar befolkningen.

Vi behöver en gemensam och hållbar politik där småsinthet och roffarmentalitet sätts på plats. En politik där vi ser varje människa som en individ i ett samspel med sina medmänniskor.

Vi behöver den tredje vägens politik.

Där står WetlandaListan redo att ta ansvar!

Annie Nielsen (wl)
Janne Åsander (wl)
Sven-Åke Ek (wl)
Lars-Olof Reinfeldt (wl)

WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home