Monday, December 08, 2008

Ungdomsengagemang och politikerförakt

"Jag är inte intresserad av politik",är ett vanligt svar man kan få av både ungdomar och vuxna.Om man inte bryr sig riskerar man att det är någon annan som bestämmer över en. Krångligare än så här behöver man inte beskriva politisk insikt."Politik är att vilja".Jag tror att ungdomar har en enorm vilja och kraft att forma sitt och samhällets villkor.

Jag har en känsla av att, när den yngre generationen hör och ser politiska debatter så känns det som ett stort tjafsande av obegripliga ord och svåra sammanhang.Till slut stänger man av huvudet och öronen.De hör också föräldrarna ofta säga att det blir ingen större förändring oavsett vem som styr.Partierna framförs också som, vi mot dom. Det verkar som att partierna är viktigare än deras ideologiska synsätt. Och ständiga svek mot valrörelsens ord.Är det underligt att vi har svårt att rekrytera nya engagerade politiker? Många unga och nya politiker går in med full kraft och vill verkligen förändra och förbättra men drunknar i invanda system och givna roller."Kom inte här och försök göra dig märkvärdig".Vi ska nog ta ner dig. Ingenting går lätt i den politiska processen. Ffa. ungdomar tycker att det är trögt och långsamt. Vi har rätt och de andra har alltid fel oavsett vad de kommer med. Vi röstar för vårt parti. Våga inte gå emot då blir du mobbad.Det är detta mönster vi nu måste bryta.Min tro är att detta system av politiskt spel måste ersättas av den tredjevägens politik.

En politik som utgår från individen själv och vi-känslan som grund. I den situation du befinner dig i tillsammans med oss kommer vi bort från vi och dom konflikten.Den sanna demokratiska processen måste utgå från dig själv i samarbete med din omgivning.Beslutet ska kännas rätt i hjärtat, hjärnan och magen, och det ska stärka processen utåt för de närmaste. Människorna runt omkring, staden där du bor, länet, landet och allt vidare ringar.Det är inte alltid som den bästa idén kommer från en själv utan det gäller att vara lyhörd, tolerant och se dina politiker runt dig som en tillgång med idéer och inte en motståndare.Vi måste komma bort från kampen mellan oss och dom.I detta samhället växer människor och viljan att företa sig något.I toleransens spår avtar främlingsfientligheten vilket annars kommer att vara ett gissel i den nu stundande lågkonjunkturen.Det är denna syn som WetlandaListan bildades på.Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan

http://www.reinfeldt.org/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home