Thursday, December 04, 2008

Solrosen

Vård och omsorg håller på att nedrustas.

Nu har turen kommit till Solrosen.

Ängsblom rök och de dementa åker hem eller till något ordinärt äldreboende.

Solrosen är tänkt som avlastning för sjuka och anhöriga för att orka med att ta hand om sina nära och kära.

Jag tror att vi behöver ha in en helt annan syn på ekonomi och mänsklighet i vår kommun.

Pengar finns men synen på var de tar vägen, och hur de används på bästa sätt skiljer sig markant för min del.

Jag tror att nämnden och förvaltningen gör sitt allra bästa men om de öppnar sitt hjärta så kan en helt ny värld öppna sig.

L-O

1 Comments:

Blogger Göran I said...

Har Du framfört dessa synpunkter i den nämnd där Du är en ledamot av - och som har yttranderätt??

1:13 AM  

Post a Comment

<< Home