Tuesday, November 25, 2008

Maktförtryck

På nyheterna i dag kan man höra att regeringen vill köra över kommunerna och de boende än mer.
De ska inte få protestera mot att deras miljö förstörs av vindkraft parker.

Hur blir det med Sverige om EU bestämmer något som vi inte vill?

Det är aldrig bra att släppa makten så långt bort att vi som bor här och våra grannar kan få en bra tillvaro.

Det är därför som WetlandaListan bildas, eller som Bo Caspers orkester uttrycker det;
"Innan allt försvinner."

Tänk på detta när ni hör den låten spelas i radion.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home