Friday, November 21, 2008

Baggböleri och vindkraft

I dagens VP står det att beslutet om Milletorp och Vindkraftsexploateringen togs enhälligt i Fullmäktige. Pressen gick hem i halvtid och de tar då kontakt med ordf Göran Ivarsson och frågar hur det ska skrivas i tidningen. Färgat?!
I alla fall måste jag ge Göran Ivarsson en eloge för den roliga bilden i fildelnings debatten. Tack.

Även som Moderat (m) måste man reagera när Baggböleriet och rovdriften av människor och natur breder ut sig. Beslutet var inte enhälligt även om jag inte reserverade mig.
Vindkraft är bra men på rätt grunder.

Att köpa in skogsgårdar, kalhugga skogen, ta bidrag och statliga subventioner, köra över sommarstugeägare,Tyskar, Danskar och protesterande ortsbefolkning med hjälp av en velig och inte ont anande kommun, för att sedan tjäna storkovan på att få hyra i miljonklassen per år är så rå utnyttjande av natur människor och system som kan uppbringas. Baggböleri.

Med dessa pengar kan man gå vidare, köpa skogsgårdar, kalhugga, osv...

Denna utveckling varnade jag för i fullmäktige, då stiger Kjell-Åke Nottmark (m) upp säger att det är rätt att tjäna pengar på detta sätt. Han är inte avundsjuk.
Jag är inte heller avundsjuk om Kjell-Åke tjänar mer än mig, det jag vänder mig mot är den omoraliska rovdriften.

Mitt nej i församlingen hördes knappt i denna aningslösa massa av röstboskap.

WetlandaListan ska få moral och sans att återvända till politiken.
En röst ska kännas rätt i Hjärta, Hjärna och Mage.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

2 Comments:

Blogger Göran I said...

Hej L-O
Vetlanda-Posten frågar inte "hur det ska skrivas i V-P". De frågar "vad blev beslutet"!
Mvh
GI

8:19 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Tack Göran.
Rätt ska vara rätt!
L-O

6:00 AM  

Post a Comment

<< Home