Sunday, November 16, 2008

WetlandaListan

Folke T Karlsson undrar på Höglandsnytt.

VAD ÄR WETLANDALISTAN?


Här är svaret;


WetlandaListan;

* är den nu starkast växande politiska kraften i Vetlanda.

* ser bortom block-politiken.

* ser de små lösningarna som medför stora vinster.

* har ingen ålders eller könsdiskriminering.

* ser din åsikt och erfarenhet som vår största tillgång.

* verkar för sunda lösningar före partipolitisk taktik.

* är en röst mot förtryck.

* är en röst mot missförhållanden.

* är en röst mot myndigheter som brister i ansvar.

* är en röst för utvecklandet av företagsamheten.


WetlandaListan är ett tvärpolitiskt praktiskt parti som vill behålla makten och medlen i närområdet där de hör hemma.

WetlandaListan lyssnar på din röst och löser problemen utifrån den tid vi nu lever.

WetlandaListan tar kommunen ut ur den oförmåga till beslut som förlamar vår kommun i nuläget.

Om du vill, och vi tillsammans kan, så blir Vetlanda en framgångskommun i vänlig miljö.


Annie Nielsen
Janne Åsander
Sven-Åke Ek
Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home