Wednesday, November 05, 2008

Fungerande Vård och Omsorg

I dag var det dags för ännu en dag för mig och Ingrid att besöka Handikappomsorgen i centralorten.

Ställena för dagen var Nygatans gruppbostad, Dagcentren Rubinen och Pärlan samt Stensvägs stödboende.

På samtliga ställen har brukarna ökat emedan personaltätheten i det närmaste legat stilla.
Dessa anställda gör ett enormt arbete utifrån de förutsättningar som ges. Så vitt jag kunde se så är det en stor tillgång för våra brukare att denna verksamhet fungerar utifrån den inriktning som den är tänkt.

Hela verksamheten bygger på att de anställda på dessa platser tar initiativ och utformar verksamheten så gott det är möjligt. Kommunen brister i ansvar genom att inte ha ordinarie chefer för dessa enheter. Den veligheten till fasthet i beslut och att inte ha en trygghet i verksamheten med klara direktiv från ledningen inom Vård och Omsorg gör att vi troligen tappar kompetenta medarbetare.

Nyset om att vi ska spara pengar genom olika former av avknoppningar och vältra över denna kommunala angelägenhet är bara befängd. Visst finns det föräldrar och anställda som vill ta ett eget initiativ och är den viljan bra ska vi naturligtvis understödja den.

Lösningen är att vi sätter olika poäng på brukarnas behov och att kommunen ger ekonomi till de som driver verksamhet inom varje vårdsektor. Då kan vi se hur pengarna fördelas och varje anställd får möjlighet att under gemensamma former bedriva de olika boende och sysselsättningsformerna på bästa sätt.

Blir det i kommunal, intra eller entreprenadform har mindre betydelse.

Det var också nyttigt att i den sk basen av kommunens verksamhet ta del av den informella styrningen av verksamheten. I Vetlanda ser det lite annorlunda ut än vad organisationsbeskrivningen vill visa.

Vetlanda behöver en förändring och WetlandaListan kommer att se till de anställdas och brukarnas behov i första rummet. Det finns en sund ekonomi i verksamheten om kommunen vågar lämna upptrampade stigar och se människorna i verksamheten.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home