Monday, October 27, 2008

IPRED

IPRED handlar i korthet om följande:

Film- och skivbolagen får rätt att begära ut namnet bakom ip-adressen om de anser att någon fildelar olagligt.

Internetleverantörerna måste lämna ut namnet, annars får de böter.

Film- och skivbolagen får rätt att bygga personregister med ip-nummer och namn för att kunna administrera hotbrev och stämningar i stora mängder.

Torrent-trackers (exempelvis Pirate Bay) kommer att bötfällas varje gång de vägrar samarbeta och lämna ut uppgifter om användare.

Magnus Stockhaus skriver;
"Ingen privatpolis i Sverige.Men det är dags att agera nu, så att det inte blir som förra gången då vi lät politikerna rösta igenom en lag som tillåter Försvarets Radio Anstalt att lyssna av all digital kommunikation (mail, all mobiltelefonni trafik. Ja all kommunikation överhuvudtaget) som passerar Sveriges gränser i jakt på "terrorister" och hotet från öst! Detta utan oberoende kontroll på hur och vad som avlyssnas då FRA's enda kontrollorgan är FRA!"

Demokratin och friheten måste varje generation kämpa för!

Tack vare bloggarna sitter vi nu inte med ett FRA likt STASI i Östtyskland.

I Egypten och Palestina vill regimerna inskränka bloggarnas rätt att uttrycka det fria ordet.

EU vill införa begränsningar för bloggarna.

Helt enkelt demokratin och yttrandefriheten är i fara i världen!

Demokratin börjar med oss själva.
Vågar vi stå upp för varandra?
Vågar vi trotsa partipiskor?
Vågar vi visa solidaritet med varandra mot förtryck från makthavare som missbrukar sitt förtroende vi i val givit dem?

Bloggare, förenen er i alla länder och verka för det fria ordet.

En eloge till Magnus Stockhause och ni andra som vågar ta kampen.

Min kamp börjar i Vetlanda.

Kommundelsrådet är forumet och WetlandaListan är mediet.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home