Sunday, October 19, 2008

Vårdnadsbidrag och Gisela Brumme

Här nedan har jag saxat in en insändare av Gisela Brumme.
Många kloka funderingar och jag har lagt till några reflexioner som hon kan beakta.
I Wetlandalistans kultur bemöter vi och värderar synpunkter oavsett vilken sida de kommer från.
Kom igen Gisela du har en härlig pondus
L-O

"Kommunens ekonomi är ansträngd. Ett underskott på flera miljoner från förra året finns redan i ryggsäcken och även detta år kommer att gå med underskott. Bördan blir ännu tyngre genom detta vårdnadsbidrag som väldigt få vill ha enligt en enkät som har gått ut till alla föräldrar med små barn.

Pengarna ska alltså tas från skolans budget, men vad som ska sparas på, vad som ska läggas ned har ingen velat säga.

Ska man lägga ned ännu fler skolor på landsbygden?

Vill man lägga ner den eftergymnasiala utbildningen? Tala om det för medborgarna!
Varför vill man då ha ett vårdnadsbidrag?


Enligt de kristdemokartiska politikerna är vårdnadsbidraget en valfrihetsreform. Vad är det för valfrihet man menar?

Jo man får välja att inte anlita den kommunala barnomsorgen. Man behöver inte vara hemma med sina barn, som de så ofta hävdats. Man kan lämna sitt barn till olika personer alla dagar i veckan och fortsätta förvärvsarbeta. Vårdnadsbidraget får man ändå.

"Stämmer detta Gisela så förstår jag att det är en feltolkning. Så får det inte gå till.
Är man hemma med vårdnadsbidra förutsätter jag att det ska gå till den som värnar sitt barn från storgrupp och ingen annan!"
L-O

På vilket sätt tänker man då på de viktiga småbarnsåren?

Var finns barnens trygghet? Var hamnar barnet i denna valfrihet?

Ett bättre sätt vore naturligtvis att förlänga föräldraledigheten för då får man en valfrihet som är värd namnet. Man kan vara hemma med barnen och man kan dela upp ledigheten så att båda kan arbeta deltid. Man kan också dela på ledigheten så att pappan kan vara hemma.

Det kallar jag för valfrihet!

Helt rätt Gisela! Kvotering och styrning från samhället är en styggelse! Det finns pappor som har egna företag och inte har en chans att vara föräldraledig ( säkert också mammor ) som inget hellre skulle vilja än att vara hemma med sitt barn, men inte kan. Ska dessa då straffas ekonomiskt för att arbetssituationen ser ut som den gör?
L-O


Men det är naturligtvis en socialdemokratisk idé och då är den värdelös och inte värd att diskutera."

Tror du verkligen att detta är baktanken?
L-O

Lars-Olof Reinfeldt

Wetlandalistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home