Tuesday, October 14, 2008

Wetlanda Listan

VETLANDALISTAN VETLANDAS FRAMTID


Min ambition inom politiken var att hjälpa mina medmänniskor till ett bättre och rättvisare samhälle. Jag har lyssnat till mina patienter under de år som de hjälpt mig att få ett bra liv. Nu är det min tur att betala tillbaka.

Moderaternas program tilltalade mig bäst och därför ville jag vara med och arbeta för detta samhälle som såg människan i den individ hon är. Varje människa har rätt att utforma sitt liv och sina levnadsvillkor på det sätt som hon finner bäst. Det fick jag nu inte av kända själ. Det gjorde ont i min själ att förlora vänner som jag tyckt om.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Med erfarenhet har jag sett att Vetlanda kört fast i ett politiskt mönster som inte är till gagn för utvecklingen av våra innevånare. Det behövs en förändring!

Skolpolitiken har kommit tillvägs ende och det finns inga möjligheter att försämra mer enligt skolans personal utan att det drabbar våra barn svårt.

De gamla och dementa hunsas för att budgetarbetet inte går ihop.

Det är bråkigt och stökigt på helger och nätter där fylleriet och nedskräpningen är vida utbrett. Politikerna vågar inte ta sitt ansvar och skyller över på ordningsmakten.

Det behövs en förändring!

Vetlanda måste bli en vänlig, trygg och framåt kommun där det är positivt med idéer från alla håll. Vi måste bort från blockpolitiken och mobbing av politiker som vågar säga sin mening.

Vi måste få till ett parti som inte utestänger några idéer vare sig det kommer från vänster eller höger, norr eller söder. Ett parti där alla kan vara med och bidra till vår framtid.

Demokratin måste fungera mellan valen. Möten som diskuterar nuläget och inte fungerar som taktiska bromsklossar på utvecklingen.

Ett parti som utgår från människors behov och personalens kunskap.

Ett parti som räknar budgeten från grunden och utformar kommunens verksamhet efter denna.
Ingen onödig byråkrati som tar från de behövande.

Ett parti som välkomnar företagens del och medhjälp i den kommunala servicen. Ett parti som ser till brukarens bästa vare sig driften är privat eller kommunal.

Ett parti som ser till att ta ansvar för kommunens innevånare. Ett parti som aldrig kommer att tillåta fler “Louise-fall”.

Ett parti som arbetar för ungdomens bonus för minskad skadegörelse.

Ett parti som låter barnen gå kvar i skolan på hemorten för trygghetens skull.

Ett parti som ser minskade barngrupper som tillgång där varje barn blir sedd.

Ett parti som förenklar parkeringen i centrum utan avgifter och trasiga automater där P-skivan bestämmer din planering och inte snåla tankar.

Ett parti som förenklar kommunen och myndigheternas språk så alla som betalar skatt ska förstå och kunna påverka de kommunala besluten.

Ett parti som har kontakt med väljare och medlemmar mellan valen.

Ett parti som där besluten inte är enkla låter var och en rösta enligt sitt hjärta.

Ett parti som är för folkomröstningar.

Ett parti som ser kommunikationen mellan människorna som en styrka vare sig det är på vägar eller över nätet.

Ett parti som ser relationen mellan dig och din medmänniska som vår största tillgång.


FÖR DIG FINNS VETLANDALISTAN

Vetlandalistan ett parti med hjärtat på rätta stället.

Vetlandalistan ett parti där alla är välkomna och får vara med.

Vetlandalistan ett parti som ser den lilla människan i samhället.
__________________________________________________________________________

De som tycker att det är dags att Vetlanda behöver en förändring till det bättre.

De politiker som varit med och känner att de ej får gehör för sin syn på samhället.

De som känner att partipiskor och kollektivt förtryck hämmar vår framtid.

De som vill ge sina medmänniskor ett bättre liv.

De som vill vara med och säga sina åsikter och tar avstånd från all slags
mobbing.

Du är välkommen att kontakta Lars-Olof Reinfeldt

Brev till Storgatan 13 57432 Vetlanda
E-mail till lars-olof@reinfeldt.org
Fax till 0383-761571

Ute på "stan" Alltid

Blir vi tillräckligt många (50) så blir Vetlandas framtid betydligt ljusare.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något och tillsammans blir vi starka.

Välkommen till gemenskapen!

Lars-Olof Reinfeldt
Vetlanda Listan (WL)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home