Friday, September 26, 2008

EU vill inskränka bloggandet

Efter en dag av hårt slit i den nya tandvårdsförsäkringen är man ganska kokt i huvudet.
Tjatet på radio om konsekvenserna står en upp i halsen.
Hoppas att de styrande någon gång tar lärdom från de som förstår mer, innan man hittar på något dumt.

Bloggarna var de som först förstod hur illa det var med FRA. Nu har Fredde dragit tillbaka stolleproverna och kommit med en acceptabel nivå. Tack för att denna kanal med snabbt uttryckssätt finns.

Det som oroar nu är att EU vill reglera bloggandet på Internet Hur ska vi agera om Sverige för över makten så Lissabonfördraget godkänns. Detta blir en hårt inskränkning av möjliga demokratiska uttrycksätt.

På Irland gjordes en folkomröstnig som visade att en majoritet var rädda för att mista sitt lands möjlighet till neutralitetspolitik och råda över sin egen tillvaro.

EU sade att det var okunskap som gjorde att Irländarna röstade fel, därför gjordes en undersökning om kunskapen om Lissabonfördragets innebörd. De som röstade emot tyckte att de hade för lite kunskap men när undersökningen var klar visade den klart och tydligt att Nej-röstarna var de som visste mest.

Således kan vi dra den lärdommen att ju mindre man vet om EU desto mer positiv är man och lägger man då på Sveriges regerings ovilja att genomföra en folkomröstning här så förstår man att demokratin är i allvarlig fara.

Lars-Olof Reinfeldt
Vetlandalistan
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home