Saturday, September 06, 2008

Moderaten som kom in från kylan

I tisdags bjöd Moderate Landstingsrådet Peranders Johansson in mig till ett samtal över den politiska turbulens som varit om min person i media. Han och den moderata gruppen önskade att jag gick ut i pressen och deklarerade mitt medlemskap i moderaterna och att jag ska ingå i den moderata landstingsgruppen.

Detta accepterar jag med glädje och tillförsikt härmed.

Som moderat och politiker måste man ha modet att reagera när besluten går emot det politiska löftet man gav före valet. För min del gällde det tandvårdsreformen som jag som yrkesman snabbt kunde inse att detta kommer att skapa problem i framtiden.

Den byråkrati och kontrollmakt som denna reform samt även FRA lagen skapar är så långt från moderat ideologi som man kan komma. Patienterna har med insändare och annat visat med tydlighet att reformen inte lever upp till intentionerna.

Jag ser nu också att pålagorna på tandläkarkåren medför för tidiga pensionsavgångar och flykt av duktiga tandläkare från Sverige. Detta kommer att skapa en onödig brist i framtiden.

Nedläggning av små tandvårdskliniker ute i landet accelererar också. Det spelar ingen roll vilket politisk styre vi har, problemen kvarstår.

Jag kommer fortsättningsvis att verka för att den enskilde skall visas respekt och få möjligheter att styra sitt eget liv på bästa möjliga sätt. Makten till beslut ska behållas på närmast möjliga nivå för att människan ska känna sig delaktig i samhället.

För att behålla trovärdigheten för politikerna måste vi också stå emot när det blåser och varna för ankommande stormar likt Gudrun, Gustav, Per och Tandvårdsreformen. Vi kommer ihåg Tsunamin där politiker inte i tid vågadevarna för faran.

Vi måste alltid våga höja våra röster mot förtryck oavsett om det kommer inifrån eller utifrån.
Är vi inte ärliga mot både väljare och medlemmar i vilket parti det månde vara så finns det snabbt krafter där för att fylla luckan med nya partier vilket senaste partiundersökningen på höglandet visar.


Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home