Friday, August 29, 2008

Reinfeldt,s svar till Schlingmann

Här mitt bloggredigerade svar från Expressen

"Vi gammelmoderater har åkt ut i kylan"

Tandläkaren och kommunpolitikern Lars-Olof Reinfeldt, 56, kallar sig fortfarande för moderat - ideologiskt. Men han verkar som politisk vilde i Vetlanda kommunfullmäktige.

Här svarar han på partisekreteraren Per Schlingmanns artikel om åldersfixeringen i svensk politik. "Vi gammelmoderater som slår vakt om traditionen som frihets- och integritetsparti är inte välkomna i de nya moderaterna", skriver han.

Är svensk toppolitik för ungdomsfixerad?

Ja, absolut29 augusti 2008 "Det behövs fler gamla i politiken"

Per Schlingmann berör en av de stora framtidsfrågorna inom svensk politik. Det är nyttigt att vidga vyerna och se hur andra länder tar tillvara den fantastiska kunskap som våra så kallade äldre medborgare besitter.

Obama i USA förstår samhällets grundpelare och utser en kompetent "äldre" politiker Joe Biden till sitt stöd.Tyvärr tycker jag inte att Per Schlingmanns ord speglar hur de nya moderaterna fungerar i praktiken.

I de nya moderaterna är vi med klassiska moderata åsikter inte längre välkomna. Det drabbar främst våra äldre aktiva.

Men jag har också ombetts lämna moderaterna vid 55-års ålder.

Inför valrörelsen 2006 träffade jag en mycket duktig och erfaren moderatpolitiker i Jönköpings län som förklarade det nya läget."Du har fel ålder och fel kön" sade han och fortsatte:"Du ska vara ung och kvinna för att ha framtiden för dig inom moderaterna".

Min åsikt är att sunt förnuft är grundstommen till morgondagens samhälle.
Världen är synnerligen konkurrensutsatt och att utifrån detta segregera samhället ytterligare försvagar Sveriges kompetens.

Grunden för moderata idéer är minskad byråkrati, öppnare samhälle och stärkt självbestämmande och integritet för den enskilda individen.

Därför är jag mycket tveksam till regeringens uppdrag till att först låta FRA avlyssna all kommunikation utan brottsmisstanke och nyligen direktivet att låta FRA sköta säkerheten och skyddet av myndigheterna.

Med den kunskapen, byggs en maktborg utan dess like för dem som sitter på taburetterna i regeringen och kan se varje tillstymmelse till opposition och snabbt kväsa den.

Många politiker vaknade med tiden men det var jag, en folkpartist och en centerpartist som fick stå i skottgluggen från början. Glädjande är samtliga ungdomsförbund motståndare till detta Stasi-samhälle.

Vi gammelmoderater som slår vakt om traditionen som frihets- och integritetsparti är inte välkomna i de nya moderaterna.

Hägglunds tandvårdsreform med en byråkrati utav guds nåde är ett annat exempel på hur de nya moderaterna förlorat kontakten med sitt ursprung.

När två utsända lakejer efter påtryckningar från Rosenbad ville att jag skulle avsäga mig mina moderata uppdrag för att jag i hårda ordalag kritiserat den byråkratiska och planekonomiska tandvårdsreformen, fick jag mig en riktig tankeställare:

Vart är dagens moderater på väg?

Det är många valarbetare och trogna medlemmar som jobbat hårt för att för att få en borgerlig politik i Rosenbad. Men de känner inte igen sig längre.
Visst är Fredrik Reinfeldt en duktig och belevad statsman. Men han släpper igenom alltför många halvfärdiga reformer som verkar hämmande på befolkningens tilltro till stabilt styre.

Dumheter kan vi alla göra men att försvara dem är direkt korkat.

Moderaterna måste hitta tillbaka till sitt ursprung där det är människan och den fria individen som styr över sitt liv. Det behövs också en human och omtänksam social- och sjukvårdspolitik.

Annars är de dåliga opinionssiffrorna här för att stanna och vi lämnar hela flanken öppen för andra grupperingar på högersidan.Vilket parti representerar i dag det fina idéprogram som moderaterna antog för sju år sedan i Jönköping?

Kanske det behövs det ett nytt parti som bygger på Gösta Bohmans vision om ett folkhem utan socialism. Jag håller med Schlingmann om att äldres kunskap och begåvning behövs i politiken.

Nu ser jag fram emot att han omsätter sina erfarenheter från Denver i praktiken.

Lars-Olof Reinfeldt
Tandläkare och politisk vilde i Vetlanda kommunfullmäktige.

Han "hoppade" av moderaterna,s partipiska i protest mot FRA-lagen och tandvårdsreformen.

Han bloggar på www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home