Monday, August 11, 2008

Göran Lindell Moderat

Alla mognar vi olika politisk och nu välkomnar vi även Göran Lindell till den moderata insikten och ideologin.

Det är kvalitén för brukarna som är den avgörande faktorn när service skall ges till kommunens innevånare. Vem som utför servicen spelar mindre roll om det är privata eller kommunala uppdragstagare. Att allt kan konkurrensutsättas inom kommunen har nu äntligen Göran kommit till insikt om. Det är bara ytterst viktigt att kommunen har makten att styra kvalitén och se till att det finns sanktioner mot de entreprenörer som inte sköter sig.

Jag visste att han hade sådana goda egenskaper men han har inte vågat komma ut förrän nu. Undras om det beror på Klas goda inflytande eller rädslan för att vårt kommande kommunalråd inte förstår att uppskatta den möjlighet som en välskött kommun kan erbjuda sina innevånare.

Hur som helst så välkomnar vi Göran till den skara som ser en moderat livsåskådning som enda rätta vägen. I bland kan man tvivla på om de som kallar sig moderater verkligen är moderater och inte akrobater för att behålla makten.

En ärlig filosofi och fast både före och efter val är grunden till att skapa tillit till våra politiker i Sverige.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home