Tuesday, July 29, 2008

Lars Isaksson FD Landstingsråd i det röda länet

Lars Isaksson skriver i Vetlanda Posten; Dagens debatt artikel.

Pengarna får inte vara avgörande för vem som ska få vård i vårt rika land.

Behjärtansvärd inställning och jag håller med hans intentioner till hundra om det är genomförbart.

Tyvärr blir han en relik från svunnen tid som har gårdagens lösningar på dagens problem.
Det allmänna kommer aldrig att ha råd att ta ut den skatt som behövs.

Forskningen hittar ständig nya lösningar och därtill sofistikerade terapier och mycket dyrare mediciner. Apparaterna utvecklas, sjukvården förfinas, överlevnaden blir högre och vi lever allt längre. Vi kommer inte att kunna säga nej till nya möjligheter där privata initiativ leder utvecklingen.

Hu, för en sådan trång sjukvård där endast den offentliga finns med begränsade resurser och där läkarna av besparingsskäl prioriterar vilka som ska bli hjälpta och få chansen att överleva.

Bäste Lars! Utvecklingen går framåt antingen vi vill det eller ej och att då begränsa våra möjligheter utifrån snäva politiska doktriner, gagnar inte vår nation i framtiden.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home