Friday, July 18, 2008

VP debatt om skola och självmord

Insändarsidan i VP är något bra i det mesta och vi kan alla få del av vad som rör sig för oss vanliga runt om i bygden.

I bland kommer det en massa politisk propaganda som är likt massutskick från både höger och vänster. Det borde SMT bespara oss och inrikta sig på den lokala debatten som kan beröra och röra oss på höglandet.

Jag tycker att dagens debattinlägg av vår riksdagskvinna Helena är en alldeles utmärkt politisk produkt och i sak stöder jag henne i hennes resonemang. Lugn och ordning, elever som ses och bekräftas med resultat, kvalitetshöjning av kompetensen hos lärarna är viktigt för en god framtid för eleverna och samhället. Enligt TV-serien 9A är det just lärarnas empati och engagemang som är nyckel till en bra skola.

Moderaterna gick till val på att det slösades med ekonomiska medel inom både det ena och det andra och det var konstigt att vår skola inte var bättre när det satsades så mycket pengar där.
Då ställer jag mig frågan; Hur kommer det sig att det måste satsas miljoner och miljarder nu på dessa kvalitetshöjande insatser när det redan fanns tillräckligt innan?

Regeringen är helt rätt i skolpolitiken men elevens synliggörande är a och o för att den skall lyckas, vilket för oss över till insändaren av Anna Franil om självmord.
Att kasta miljoner på verksamheten utan att ha kunskap i och hur dessa människor som i ovan ej blev sedda av varken samhälle eller föräldrar tippar över avgrunden är även här ett måste.

Anna Franil och säkert många med hennes bakgrund är en tillgång som behöver fångas upp inom verksamheten. Att likt fd knarkare och våldsförbrytare åker runt i skolorna och delger elever och lärare sina jobbiga upplevelser som de på ett eller annat sätt tagit sig ur, är det eller skulle kunna vara en bra social verksamhet.

"Alla elever ska bli sedda och stå väl rustade för framtida studier" står det som debatt rubrik.
Det vore kanske bättre med; "Alla ska bli sedda och stå väl rustade för framtida krav"

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home