Saturday, July 05, 2008

Mogärde; Alliansens Grisbukt (Gironbay)?

Som ledamot i Vetlandas Vård och Omsorgsnämnd är det väl befogat att man får information före press och utomstående.

Låt vara för att presidiet ska förbereda ärendena till nämnden men att föregripa och försöka ta beslut utan information till de som kan prickas av revisionen är väl ett grundkrav.

Det damp ner en kallelse till sammanträde på onsdag som med ett beslut skulle belasta budgeten med ytterligare 20000:-.
Helt i onödan eftersom man har tillräcklig kompetens inom förvaltningen, att utreda konsekvenserna för de gamla, anhöriga och Vetlanda kommun, vid förändrad äldre omsorg.

Hastigt och lustigt kom kallelsen och lika hastigt inställdes den via pressen utan att jag som nämndledamot fått information om detta.

Det har hittills inte hörts något från Willis Josefsson som är ordföranden.

Är det så man driver nämndarbete i Vetlanda förstår jag att det blir obehagliga problem.

Mogärde för Willis och Ola kan bli för alliansen, vad Grisbukten var för USA.

Che Guevara må ha dött i Bolivia, men hans anda väcks av händelser av förakt mot människor.

Lars-Olof

0 Comments:

Post a Comment

<< Home