Sunday, June 29, 2008

FRA , utlöpare i tandvården.Svar till Annie Johansson

Annie Johansson som likt Federley anser sig stå emot förmynderi och förtryckar mentalitet angående den nya FRA-lagen, står bakom den nya tandvårdsreformen. I grund och botten är den en liknande historia där sökord hos okunnig myndighet och påtryckta besparingskrav kommer att försämra patienternas kvalitet hos tandläkarna.

Integritet och personlig vård kommer att underordnas och den värdefull patientrelationen där varje patient får den individuella behandling som han eller hon behöver kommer att styras från någon som inte är närvarande.

Här är mitt svar till Annie i Höglands-nytt;

Snön faller och ni med den som Ulf Lundell skulle ha uttryckt det.

Att med hurtigt politiska floskler välkomna en FRA liknande reform där sekretessbelagda personliga uppgifter skickas på nätet till en myndighet med bristfälliga fackkunskaper, tolkar jag som att du inte riktigt är insatt i ämnet.

Fredrik Rs uttalande i Expressen i går visar på en nonchalans mot folket förFRA oron.
"Beslutet är fattat."

Det samma gäller här, belustet ska trummas igenom som bra, tills folk tror på det.

För de allra flesta blir det dyrare, men de finns undantag för några. I dessa fall finns det restriktioner som jag som tandläkare ställer mig tveksam till om bettrehabiliteringen blir fullständig.

Specifikt om mina synpunkter till kritik mot tandvårdsreformen kan du läsa på min blogg, http://www.reinfeldt.org/ .

Kejsarens nya kläder är en bra beskrivning på hur det hela ter sig. Är man inte insatt kan man inte se konsekvenserna i samhället.

Tandvården har drabbats av administrativa åtgärder i miljonklassen, vilket i vårt län medfört nedläggning av folktandvårdar på de mindre orterna.
KD styrda Sävsjö är en av orterna som drabbas hårdast av Hägglunds reform.

Att omyndigförklara en hel yrkeskår medför också ett övervägande för dem som står i begrepp att eventuellt ta pension eller fortsätta, att lägga ner verksamheten.

Jag tycker att man ska göra en total konsekvensanalys av följderna innan man inför någon reform.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home