Friday, June 27, 2008

Lekmanna-misstag

Dagen har varit hektisk och bland patienter, samtal, mail och tidningsintervju så börjar bilden klarna hur det politiska läget ser ut bland moderater i Sverige samt för andra debattörer.

Det jäser i de moderata baslägren. Vissa har idéer om ett nytt parti eller en rensning och ideologisk rening som anammar den moderata ideologin inom partiet igen.

Många känner sig inte längre hemma i partiet som en moderat landstingspolitiker i Kalmar län uttryckte det.

Att skrämma med piskor och förtäckta hot tillhör inte de värderingar som jag som moderat står för. Som sagt, jag kommer att fortsättningsvis rösta efter samvetet.

Jag börjar också fundera över vad K-et i KD står för. Kristendomen står vad jag begriper för den "Gyllene regeln", och "Allt vad i gören mot den minste av mina bröder det har i och gjort mot mig".

Anamma det på KD,s agerande i Vård och Omsorgsnämnden i Vetlanda där man förordar flyttning av gamla, svaga och dementa för att spara pengar.

Vi börjar också se hur Försäkringskassan otillbörligt har synpunkter på den odontologiska (tandläkeriet) verksamheten, som kan leda till oönskade effekter.

I informationsbroschyren, "Nu blir det billigare att få starka tänder", står det om Kalle 24 år;
Han behöver bara gå till tandläkaren vartannat år och får en räkning på nästan noll.

Försäkringskassan tror att tandläkaren sysslar med endast hål i tänderna, men munnen är en del av kroppen och kan avslöja system-sjukdomar om man är uppmärksam. Mycket av trötthet och huvudvärk kan bero på tänderna.

Cancer är en smygande sjukdom som även om den är sällsynt, kan en tidig upptäck vara av stor betydelse. Bettstörningar och slemhinneförändringar är andra företeelser som som vi tandläkare behandlar. Snedbelastningar och traumatisk occlusion kan även detta leda till tandlossning.

Jag anser att det är fullkomligt vansinnigt att vi lägger över bedömnings och värderingskriterierna på lekmän i försäkringskassan. Detta kan på några år ge den uppväxande generationen oönskade svårigheter.

Jag tycker att Svenska folket är värda en professionellt bemötande från vården.

http://www.reinfeldt.org/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home