Wednesday, June 25, 2008

Makt till varje pris

Från min hemsida inflikar jag några meningar som är av stor betydelse för en rakryggad politiker som vågar möta folket på gatan med stadig och ärlig blick och inte säljer sin röst.

Jag står med två stadiga ben. Ett i nutiden där jag lyssnar, granskar och värderar mina intryck. Utifrån detta vill jag fatta bra beslut i den tid vi lever i.

Det andra benet har jag i framtiden. Visionen om att göra Sverige ännu mera kunskapsrikt och enklare att driva företag i, vilket är grunden för en säker välfärd och en trygg ålderdom.

Jag har inte ändrat mina åsikter sedan innan valet. FRA-lagen och den nya tandvårdsförsäkringen strider mot dessa principer.

Det kan ifrågasättas om det som vi var helt eniga om på moderaternas utbildning i kandidatskolan fortfarande gäller för våra toppolitiker i partiet.Nämligen att det var mycket viktigare att det drivs en moderat politik än att sitta i regeringsställning.

Som det nu ser ut är regeringen likt föregående regering maktfullkomlig och blind av maktens tjusning tar de till alla medel för att behålla den likt forna Östtyskland. Ännu mer beklämmande är att moderaterna är lakejer åt KD.

All makt ska komma underifrån enligt moderat och vad jag förstår de flesta demokratiska parters ideologi och utgå från folket.

Jag har bara att beklaga att mina sk. partikamrater Helena Bouveng och Bengt-Anders Johansson röstade för FRA-lagen. Magdalena Andersson som har ett gott hjärta var frånvarande.

Mer om min syn på regeringens svek mot Sveriges ungdom kommer fram vid den intervju som radio-sjuhärad gjorde med mig i går. 12,15 min efter kl 17,oo.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1222385&BroadcastDate=&IsBlock=0

www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home