Thursday, June 19, 2008

Bloggens frihet

Det har kommit till min kännedom att det är en del som har synpunkter på det jag skriver i min blogg.

Tydligen är de för fega för att kommentera detta och ge sig till känna.

Som en del samfund uttrycker det. " Kvinnan tige i församlingen."

Här kan man uttrycka det som ; kärringar och annat löst folk må hålla truten om de inte kan öppet stå för sin åsikt.

Detta leder oss till diskussionen vem tillhör bloggen och vems syfte ska den representera.

Är det det fria ordets språk eller gäller andra normer som begränsar människorna som individer.

Det enda vettiga rättesnöret torde för min del var den gyllene regeln;
Allt vad i viljen att människorna skola göra eder, det ska i och göra dem.

Nätet är ett knepigt redskap och när jag ibland får mail och rullar runt det sända budskapet kan jag upptäcka att det slinkigt med ett och annat som jag inte har tittat på i min dator.

Därför är mediet tveksamt som bevismaterial och en avlyssning och kontroll av att detta från myndigheter kan inte alltid presentera sanningen.

På detta sätt är jag mycket tveksam till personuppgifter av sekretesskäl på nätet i den nya tandvårdsförsäkringen såväl som avlyssning FRA.

När människor tystas undertrycker det rörelser i samhället som kan få oönskade konsekvenser.

Kan vi inte ha en öppen debatt kommer civilisationen att undergräva sin existens.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home