Friday, June 13, 2008

Sekretessrisk i vården

Den nya tandvårdsförsäkringen har sina oanade konsekvenser, som kan väcka en del uppmärksamhet i framtiden. Man ser ett och annat i facktidningar.

Varje patient kommer att läggas upp som en mapp hos försäkringskassan. All information om deras tandbehandlingar kommer att finnas där, men också deras sjuk och hälsojournaler.

Är någon någorlunda datakunnig person intresserad att söka på personer som haft någon kontakt med tandvården så är det kanske dessa rubriker vi kan läsa framöver i Aftonbladet eller Expressen;

"Fredrik Reinfeldt har dålig munhygien-var hos tandhygienist fyra gånger förra året!"

"Mona Sahlin har tandlossning. Har varit tvungen att utföra ett flertal tandkötts-operationer med dåligt resultat. Har nu protes. Har kostat samhället 250 000 kronor för tandvård det senaste året."

"Göran Hägglund har under senaste året drabbats av djup depression. Har medicinerat med antidepressiva läkemedel och muntorrheten har orsakat honom svårartad karies. Har sökt bidrag via landstinget för stöd som ett led i sjukdomsbehandlingen."

Jag anser att det finns en uppenbar risk om det är tredje part utanför tandläkare-patient som får tillgång till uppgifter enligt sekretesslagen.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home