Wednesday, May 28, 2008

Kollektivavtals-krav ej av godo

Ibland kommer det upp motioner angående kollektivavtal, så och nu i Landstinget.
Vaxholmsfallet gör klart att det är OK med ett kollektivavtal från hemlandet. Det måste inte kollektivanslutas till Sveriges fack..

I Jönköpings län finns det 21 tusen företag varav 16 tusen saknar kollektivavtal.
De flesta företag startar med ett par delägare som sedan med tiden och utvecklingen växer sig större och kan ge arbetstillfällen och inkomster till bygden och samhället.

Att kräva kollektivavtal av dessa vore som att kväva små plantor från att gro.

Landstinget har ca 800 leverantörer och av dessa saknar ca 450 kollektivavtal. Småföretagen är basen för det småländska näringslivet. Landstinget gör även inköp av större leverantörer typ IKEA.

Skulle man kräva kollektivavtal för alla varor skulle det medföra att Landstinget finge åka bort till sydostasien för att kontroller detta. Totalt omöjligt och således är det ingen lämplig åtgärd att kräva kollektivavtal av sina leverantörer.

Däremot är jag för en stark fackförening på de företag som vill vara anslutna.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home