Sunday, May 18, 2008

Särskilt boende i Vetlanda

I § 1 för Kommundelsråden står;

" Med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och
kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade."

Bristen på särskilt boende är relativt stort i centrala Vetlanda och när nu Vård och Omsorg omvandlar Mogärde till seniorboenden är det inom Kommundelsrådets ansvarsområde att följa upp så det inte blir brukarna som får sämre livsbetingelser.

Kommunens ekonomi är ansträngd och det är nu som pengarna måste klämmas fram. I december 2006 gjorde jag ett inlägg i denna debatt på min Blogg;

Se Wednesday, December 19, 2007

En Budget Jul historia

Det närmar sig jul och i Kommunfullmäktige läste jag följande saga som exempel på att det är lite si och så med hur det tas budgetar. Undra på att ena månaden är det väldiga överskott som nästa månader kan vara svåra sparbeting.
...............osv

Som "S" framför att vi behöver sätta till utredningar för att se var vi kan spara pengar tar allt för lång tid. Bengan framför att vi ska lägga ett sparbeting på 3% generellt på verksamheten. Det är ungefär lika smart som att i goda tider öka på budgeten med 3% utan att kontrollera om behoven finns.

Det finns nog redan nu de som har tömt sina möjligheter på att effektivisera och då är det orimligt att lägga ett sparbeting på ett antal procent generellt.

Det positiva med Bengans förslag är att vi ser över administrationen och organisationen i första hand, och låter brukarna gå skadeslösa. Detta är i grunden en moderat politik och den stöder vi obetingat.

Nu har vi i alla fall med detta beslut, skapat ett behov av nyproduktion av särskilt boende i centralorten. Vi kommer från kommundelsrådet att nogsamt följa utvecklingen för våra gamla inom vårt ansvarsområde. Skulle det komma till vår kännedom att kommunen inte sköter sina åligganden vad gäller biståndsbesluten kommer vi att göra oss hörda.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home