Friday, May 09, 2008

Kommundelsrådet besöker Powerhouse


Kallelse till Vetlanda Bäckseda Kommundelsråd

Onsdagen den 14 maj kl. 18,45

Plats: Powerhouse

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

Välkomstrundvandring på Powerhouse 19,00

Ungdomarna och Patrik Olofsson guidar och informerar om aktiviteter och kvällen.

Det blir plats för fika, frågor från ungdomarna och de utmanar några av oss på dataspel.

Vetlanda Posten kommer att närvara så det är önskvärt att vi kommer starka för att visa att vi bryr oss!

Sedan ett kort sammanträde på lämplig plats

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Kvalitetssäkring av våra tidigare frågor och synpunkter.

Vad har vi uppnått och hur kan vi få bättre genomslag av våra förslag.

Hur följer vi upp att det vi beslutar verkligen genomförs?

5. Övriga frågor.

6. Nästa möte.

7. Mötet avslutas.

Vetlanda 2008-08-09

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home