Tuesday, May 06, 2008

Efter 40-talisterna

Jag har just sett ett program med Gunnar Wetterberg (författare) till boken efter fyrtiotalisterna.

Runt år 2020 kommer dessa att behöva gå in i ett massivt behov av åldringsvård, samtidigt som deras barnbarnsbarn kommer att kräva en utbyggd barnavård.

Detta kommer att ställa stora påfrestningar på kommuner och landsting.

Skattehöjningar är uteslutet med tanke på att en stor del av de välutbildade har erfarenhet av utlandsstudier och arbete i ett vidare perspektiv och vi har inte råd att låta dessa emigrera.

En annan intressant synpunkt är att, nu har våra unga födda runt 1980-85 svårt att få tag i bostäder. Detta är ingenting mot vad som väntar när de födda runt 1990-95 ska ut och bo på egen hand. De är nämligen ca 25000 fler.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home