Monday, April 28, 2008

Vetlandabäcken

Äntligen är det rensat vid Blomsholm.

Gunilla Hjelm som länge stått ansvarig för denna solkiga ränna som går genom staden har troligen känt av att det anstår inte eventuellt blivande kommunalråd att inte rensa i sitt dike.

Jag säger bara tack och sent ska syndaren vakna.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home