Sunday, April 13, 2008

Skamfläck i Vetlanda

Tyvärr är det en tråkig syn som möter besökarna från Jönköpingshållet när de svänger av in till centrum vid Kvarndammen.

I själva korsningen ligger det anrika Tingshuset.

En gång i tiden ett ståtligt hus, fyllt med kloka män och kvinnor och ett praktfullt yttre.

Nu återspeglar sig dagens syn på rättsväsendets möjlighet att skydda medborgarna mot gangsters i fasadens förfall.

Maktlösheten och det sunda förnuftets avsaknad på insidan gör att fasaderna vittrar sönder från insidan. Månde undrar man vem som ansvarar för detta bygge.

Detta är ett ärende för Kommundelsrådet och med hjälp av media och hembygdsföreningen kanske vi kan återupprätta förtroendet för rättssamhället.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home