Thursday, April 03, 2008

TjustKulle

Turerna har varit många och massor av utredningar har kostat pengar.

Äntligen ser det ut att sluta som jag tyckte från början.

Bandyhall för bandyvänner, kombinerat med is och kyl med ny hockeyrink.

Konstgräs på gamla bandybanan ( eller vid skolan ) och en bra sporthall vid skolan med publikutrymme till betydligt mindre kostnad än mastodontprojektet TjustKulle.

Drift och projektering behöver inte kosta skjortan.

Enligt Landstingsförbundet gjordes år 2004 9,3 miljoner läkarbesök inom primärvården, lika många inom sjukhusvården och 7,2 miljoner eller 28% inom privat sjukvård.

Ändå utgjorde besöken till privatläkare endast 3% av den totala sjukvårdskostnaden.

Om vi använder huvudet lite mer kan människorna få bättre kvalitet i allt utan att det kostar skjortan.

Lars-Olof

1 Comments:

Blogger Lars said...

Renovering av kylanläggningen, ny ishockeybana i anslutning till bandybanan med placering så att det kan bli tak när föreningarna själva har skakat fram pengarna eller då kommunen avskedat personal så att ekonomiska förutsättningar skapas.

Konstgräset får bli en senare fråga, nu har vi inte råd.

Idrottshallen skall byggas men vi måste först hitta lösningen på hur den skall finansieras. Det vill säga vi måste ta pengar från något annan verksamhet innan investeringsbeslutet blir ett faktum.

10:33 AM  

Post a Comment

<< Home