Saturday, March 22, 2008

Tvångskollektivisering i Östanå fritidsområde

Anslut dig, annars får du inget vatten. Kommunfullmäktige 2008-03-05 § 47.

"Den sommarvatten-ledning med tappkranar som i dag finns ut-placerade kommer att dras in i samband med att stugägarna erbjuds möjlighet att ansluta sig till kommunens VA-nät."
står det.

Det är sunt när Anna-Lena Klein vänsterpartiet går upp och försvarar det fria oberoende människans rätt att slippa kollektiv tvångsanslutning ( en grundläggande moderat åsikt ) till kommunalt vatten och avlopp.
Det ska vara möjligt att få tillgång till vatten även för de som ej önskar ingå avtal.

Nu ska tilläggas att det kom fram yttringar att det ska finnas tillgång till vatten även efter anslutningarna har gjorts, men det är klumpigt skrivet och med hänvisning till Lindells önskan om tydlighet är det ynkligt att fullmäktige inte kunde skriva in ett tillägg som klart deklarerade att det SKA finnas vatten-tillgång om ej hur många eller var.

Poängen med detta är att jag som moderat måste beundra att vänstern i Vetlanda inte uppskattar " Tvångskommunism "

L-O

3 Comments:

Blogger Gunilla Hjelm said...

Jag kan hålla med dig om att det var klumpigt skrivet i handlingarna så därför var det bra att det kom till en extra beslutspunkt om att det även fortsättningsvis ska finnas tillgång till vatten att hämta vid tappkranar, inom området, för dem som så önskar.

Det var Sven Toll som föreslog att-satsen och vi alla kommunfullmäktiges ledamöter beslutade också i enlighet med den skrivningen. Du satt ju också med vid fullmäktige som beslutande ledamot men du uppfattade kanske inte att det var det vi beslutade om?

6:42 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Du har rätt vi kan alla göra fel eller inte uppfatta saker i ett sorla av oklarheter.
Detta är inget mot den prestation som Anna-Lena Klein utförde.
Hon gick upp och försvarade den enskilda människans rätt att inte tvångskollektiviseras in i ett system som liknar sovjetstaten.
Tänk att Vetlanda kommun även om det berodde på klumpighet framstod som öststatskommunister.
En eloge till Anna-Lena.

11:53 AM  
Blogger Lars said...

En av de största oklarheterna som jag upplevde från åskådarplats i fullmäktige berodde på total avsaknad av tydlighet. Ärendet skulle inte ha fått släppas till beslut i fullmäktige innan tekniska nämnden som har att handlägga vattenfrågor för kommuninvånarnas räkning förvissat sig om att de berörda kommuninvånarna fått möjlighet att yttra sig. Men som vanligt ligger det väl inte i Gunillas intresse att optimera kommuninvånarnas intressen.

Ett större engagemang för de inblandade kommuninvånarna hade förmodligen lett till ett tydligare beslutsunderlag.

8:55 AM  

Post a Comment

<< Home