Sunday, March 09, 2008

Vägledningsdebatt 2009

Kommunchefen hade 2 frågor till oss i kommunfullmäktige att tänka till nästa möte.

1. Vad ska kommunen spara in på, göra sämre och med lägre kvalitet?

2. Vad ska vi satsa på för att få tillväxt och tjäna mest pengar?

Vid första anblick ser det ut som kommunen ska försämra för oss och se var dom kan tjäna mest på sina innevånare.

Vetlanda kommun är ju alla vi som bor, arbetar och producerar inom kommunen. Den kommunala verksamheten är ju bara en liten del av totalen. Att enligt mängdläran föra över en del av verksamheten inom cirkeln kommunal verksamhet till aktörer som verkar inom Vetlanda kommun kan betyda bättre servicenivå även om de inte är anställda av Vetlanda kommun.

Detta kan göra fler delaktiga inom den kommunala servicen samtidigt som vi får en bättre kvalitet. Kommunen har fortfarande enligt lagen ansvar för alla innevånare i vår kommun.

På fråga 2 är svaret naturligtvis människorna, (mjukvaran) som är grunden till all utveckling.
Kunskap och social trygghet skapar möjlighet att ta initiativ, starta företag, utbyta idéer och
utforska nya vägar. Ökad mänsklig infrastruktur.

Detta leder till ekonomisk tillväxt.

Ska det i besparingstider skäras ner så måste detta ske uppifrån för att skapa legitimitet för besluten.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home