Monday, March 03, 2008

Din stund på jorden

Jag nåddes just nu av att en vän mist sin mor. Oavsett om sjukdomen var oåterkallelig och döden kom som en befrielse för den gamla, så känns det svårt när banden till den äldre generationen definitivt klipps av. Näst på tur står vår generation och då börjar man fundera över vad livet bjuder och tar.

Vetlanda kommun är på fallrepet vad gäller ekonomin och det kommer att krävas grova besparingar.
Det är lätt för höjdarna att slå på de svaga och gamla när pungen skall strypas.

Jag tror att för att få en gemensam acceptans för besparingar så är det viktigt att vi börjar från toppen. Allt annat känns oetiskt och medtanke på vår korta stund på jorden så tror jag att våra politiker kan behöva ett bra samvete när dom sover.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home