Saturday, February 23, 2008

Kommunchefens fråga 1

Inför vägledningsdebatten i fullmäktige har kommunchefen Rolf slängt ur sig följande fråga till oss ledamöter;

Fråga 1

Inom vilka områden av kommunens verksamheter är vi beredda att acceptera en lägre ambitionsnivå?

D.v.s. Vad kan kommunen sluta göra, göra mindre av eller göra med lägre kvalitet?

Jag funderar lite över syftet med denna fråga.

Är det så att kommunen önskar att försämra kvalitén och låta de folkvalda välja vapen och stå vid skampålen. Är det så att kommunen inte vågar ta i försämringstankar själva med tanke på Louisefallet och Pauliströmskolan.

En försämring är aldrig populär. Det känns som att någon vill få över skuldbördan på någon annan.

Med tanke om detta kommer jag onekligen in på den moderata grundtanken att den som är bäst lämpad, är mest engagerad och har bästa kunskapen skall leda verksamheten.

Är det så att kommunen håller på att ge upp som instans och ansvarig och det är detta som kommunchefen signalerar, då är det dags att vi hittar andra drivande krafter inom kommunen.

Jag vet att det finns många som kan axla detta ansvar. Föräldrarna i Pauliström har visat den tåga som är nödvändig för att bära idéer med kraft.

Att kliva ut köksvägen med renommé av icke handling som kännetecken känns inte bra.

Kommundelsråden är den instans som i dagsläget både står upp för innevånarna och vågar att ha positiva åtgärder för att få en kommun som fungerar i alla delar.

Rolf, ta kontakt med oss och vi hittar bättre vägar utan nedskärningar.

Lars-Olof

0 Comments:

Post a Comment

<< Home