Wednesday, February 06, 2008

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 18 feb

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Måndagen den 18 feb kl. 18,30
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 3

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1.
Ordförande öppnar
2.
Val av sekreterare
3.
Val av justerare

4.
Utvecklande samtal om trygghetsvandringen som genomförts,
samt redogörande rapport från Almuth, Kjell och Leif.

5.
Genomgång av insända ärenden och yttranden i detaljplaner från oss
bl.a. Netto.

6.
Kommundelsrådets huvuduppgift är att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna. K-rådet skall med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.

Ska Kommundelsrådet driva frågan om en Miljö-policy för Vetlanda?

Är det positivt med en hemsida för Kommundelsrådet där debattinlägg och befolkningens önskemål kan spela en friare roll. ( Kommunens medborgardialog är i dagens läge starkt begränsad och politikerna styr vilka ämnen som får tas upp.)

7.
Ungdomens roll i Vetlandas politik ; Synpunkter inlämnade från
Patrik Olofsson ( led. På Powerhouse ).

Det ligger en inbjudan om att vi
besöker Powerhouse vid nästa sammanträde där ungdomarna står för
fika och någon underhållning. En bra idé att möta kommande
generation i deras verklighet.

8.
Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

Willys önskemål om parkering på Folkets hus tomt.

Begränsning av smällandet i samband med Nyårshelgen. (hundar, osv.)

9.
Övriga frågor.

10.
Mötesplan för 2008, samt nästa möte.

11.
Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home